Formulario de búsqueda

Luku 10

72-pala wewena monoka yowanulo wabo.

1Sa-iyoko We napamamo 72-pala wewenasidaya dilipe nupa okoko ona moloko lowe lowe oko muki numuto namato doli hiye. Sakoya doli hiboya alikaya eimola wetibo anulo maya witae loko doli hiye. 2+ Emo gala elikili niabo wewenamu koha moloko ga mako sa-loko lo biye: Nodenesama o-molokaiboya yowanu letudawo wewenaya lasolasi minokoko noluniyo, edimosiya wiki mija aholatoka lideko, dilipe yowanulo molokadeko yowanuwauya wiki mida numuda litayo. 3+ Eli-minahe, sa-itayo wilo. Liwe jakidana minabo wewenasida luwawanipouya dukatipou hulu iki sipisipi jakidana minatae loko edimodaya doli nohoyo, wilo. 4+ Edimoya wikili maya ehada owotipo ito uka jikaka niabo owotipo ito dilo sutipohenamakiya lamiki hulikiki niwiki maya anulokaya yatoka nesamu data kiki iki mole-kaletamiki enemane iki wilo. 5Saki wiki numuda makomau yowikili niki maya numuda aholamidana ukau hulu minadekoma yowilo. 6Aya numukuya hulu we mako netiboya hulumu litabo ga maya aya wemitokaya woko ulolotetibo ne. Ito yamidana we minametiboya aya hulu ga maya aku le lika oko edimotoka nisitibo ne. 7+ Aito wewenasitoka yowanu li-minatabo wewenasiya yauti maya nodenesa liki niki minataboya dowa letibo nenako, numuda makomauya yowikiki aya numuku maya mini-liki wiki meinawatipo maya nodenesa yuha libitabomagoya niki minalo. Sakikiya aito numuku yowamiki makoko numukugo minalo. 8Eba makomauka niwideko eba aholasiya dilipi molikiki nodenesa libitabomagoya niki miniki 9saina delatibo wewenasida maya dilipi haka nilikima sa-liki li bilo: Omailimo uliki we lolo olibetatibomidana elewoleya maya domudalokaya nisekaiye. 10Ito eba makomauka niwideko dilipi lalo amidekoma anuloma wiki sini-miniki sa-liki li bilo: 11+ Edimo numudatipouti lilo mumusopa neboya edimokumuya anu ahoya molokokoya hopo noune. Sa-nouniyo, maya aya eli-minalo. Omai ohola maya domudaloka niseko alili okaiboya mudai hulikae liki li bilo. 12+ + Nemo wehe loko lo libekoloyo, elilo. Onawa napaloya Sodomu ebakuka minabo wewenasiya lihimanipo napa litabo neha, dilipi lalo amitabo wewenasiya Sodomu wewenasida lihimanipomidana asitiki likilae.

Duka li wili jamabo wewenasiya miluma napa elitae.

(Mat 11:20-24)

13Agae, edimo Kolajina wewenalika ito Betiseda wewenalikaya oliwaki nesa mako edimotoka soto pekolaiye. Oliwaki nesa ane elewolewa edimotoka lolo obo maya Taiya ebatoka ito Sidoni ebatoka soto petidanako, edimoya hapa duka miluma eliki li wili jebomidana monawa li soto moliki lada hiliki aseha nesa li dupalo koliki minatine. 14Onawa napaloya Taiya ebato minaboki ito Sidoni ebatoka minabo wewena mukiya lihima litaboya edimosi lihima napa edawaki likilae. 15Ito edimo Kapaniyamu wewenalikaya lulite okulumau yowitiye liki li sawa jikaka niahe. Sako minaminako edimodaya jo ebaku dipiso hulakolaiye.

16+ Loko lokoko wewenala yuhasidaya kolo meko sa-loko lo beko doli hiye: Wewena makolimo edimo depauti ga elohe loko letiboya nemo nepauti aya elekolaiye. Ito wewena makosiya demesa libitaboya nemoda demesa nemebo elitibo ne. Ito nemoda demesa nimitaboya noli hibo wemidana demesa mebo elitibo ne.

72-pala wewena aku li welepa jebo ga.

17Sakoya doli hekaiyoko wiki minikiki mulunipouma aila uluma silekaiyoko aku nisiki elowa jiki sa-liki lae: We napatelika emo akalo maya oloha lahelamabosikiya eli limikiki oli ikaka niae. 18Liki layoko Jisesimamo sa-loko lo biye: Olohama okulumauti go panakidana lemeko neyoko mudaoe. 19+ Edimoya elilo. Nemokaho elewoleyama libekoyoko utihaloki ito okohimi oletehaloki monitadawoya ito Olohamidana elewolelalo mi jitataboya yalimo yatokaya ma kohaidamekolaiye. 20Sa-oneboya olohasi edimo gatipo elikaka niabokumuya elideko yowamideko edimoya Omaimidana oluhola minabokumuye loko duliya okulumau je molonebokumugoya elowa jiki minalo.

Jisesima elowa jibo ga.

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21Loko noliyoko ayaloya Omaimidana weuna oluholimo ukala le aila jiyoko, mulunau maya jo uluma noiyoko sa-loko liye: Ahonelika emoya yowa okulumaki ito ma mikaki ahonipo makoko minane. Sukulu lokoko ele wehe lokaka noune liki likaka niabo wewenasiya monoka elikiki eli wehe likatae loko molo halukokadanaki, sukulu lamiki oluho aidakidana minabo wewenasida dukauka molobetokaka noadawokumuya epoka lokaka noe. Ahonelika, sakogo soto pe-loko wetiye loko eledawoya wehe lone. 22+ Loko lokoko kolo meko akuya sa-loko liye: Ahonekaho muki nesa maya nadeu moloko suwokaiye. Wewena makolimo Omaimidana ipalada monawalaya elamiye. Ahonekaho eimolago elene. Ito ahoneda monawalaya wewena makomasi ma elamae. Neimone ipalakahogo ito lo soto moloko lo bekoyoko eli wehe liki elitae loko letubo wewenaki lelimotegoya ahote Omaimidana monawala ele-minune.

23Loko lokadanaki unala ipalale yuhama minabotoka mino wili jeko edimosidagoya sa-loko lo biye: Omailimo dilimekaiyoko domudalotiya saina muda wehe likae. 24Ga mako lo libekoloyo, elilo. Hapa yeikalaya Omaimidana epalauti ga likaka weki duliki we napaki saina-painahena oko moloko nobo nesaya edimosi mudaikaka niabolawaya mudatune liki likaka aboya, mudamaboma ne. Ito edimo nepauti ga maya elikaka niabomidana eletune liki likaka aboya elamaboma ne.

Samaliya we lalomidana gala.

25+ Loko lokaiyoko monoka monawa lainimi okaka we makolimo sinokoko Jisesidama mulunau heko sa-loko loka oetaiye: Monoka ujapa wene yamalae, nemoya nenaha okokoma elewole nepa mutiwa litubo ne. 26Loko libotoma Jisesimamo sa-loko onoto leko lo miye: Mosesekaho nenae loko lo hukolibetaiye. Emoya nenae loko lonebo gama lepeko elene. 27+ Loko lokaiyoko sa-loko lo miye: Emo muluka obohaka weukahena ito abuha-wowoka ga elekaka adawo nesahena mukiya We napaka Omailoka molo. Ito emokadamu elekaka noadawomidana iwekalesidamu asako elebetoko uka bo. 28+ Loko liyoko Jisesimamo sa-loko lo miye: Nemo noloboto maya wehe loko nolane. Ladawoto emesalo moloko sa-etadawoya elewole oko minakolane.

29Loko lokaiyoko aya welimo eimola monawalago le sawa jekolo Jisesidama sa-loko loka oetoko liye: Iwenele motakuse edimoya ekahilema minae. 30Loko lokaiyoko, Jisesimamo sa-loko lo miye: We makoya Jelusalemu numutokati hulikoko le Jeliko numutoka lemekolo nolimiyoko ukelelo wesi kohaiki upalalo nesahena ito uvaminalahena muki ukele likayoko helekolo anulo udone. 31Sakoya udoneyoko Omailoka jokila he mekaka we mako aya anuloma niseko mudaibo maya helekolo udoneyoko asetoko anu apilaloka wiye. 32Sa-okaiyoko monoka numuku ujapa we mako Liwaeda ouvamela makoya aya anuloma niseko mudaibo maya udoneyoko mudaikoko asetoko anu apilaloka wiye. 33Wokaiyoko Samaliya wewenaki ito Juda wewenaki ouna jiki minamaboma neboya Samaliya we makolimo aya anuloma niseko mudaibo maya kohabo we maya udoneyoko woko muda-elaibo maya muluna hukokaiyoko, 34oladala ma uli jeko le lalo oetoko waeni no malasini maya hiletokoko wasa jetokadanaki ilime hosi jalamidana emesalaloma molokadanaki ilime-loko woko wenoka wewenasida numudanipouma yoweko nasahili oetaiye.

35Udikaidanaki goma lokaiyoko aya wema wekolo noidanaki wenoka wewenasida ujapa okaka wemidanaya ehada kina lowema meko sa-loko lo miye: Maya wemidana ujapa lalo nesa oeto. Sa-noideko ehada emobolawama su-noidekoya nemokaho aku niseko imituwe loko liye. 36Yauya emoya nenae loko nolane. We loweki makoki nisebokutiya ukelelo wesi kohaiki hulikayoko anulo udonebo wemidana wewenalaya ekahi maya ne. 37Loko lokaiyoko monoka monawa lainimi okaka wemamoya sa-loko lo miye: Miluma eletokadanaki ilime lalo ibo weyae. Loko lokaiyoko Jisesimamo emoyaki woko asaoko sao loko lo miye.

Matako Melekomasi Jisesidama numudanipou niso liki laibo.

38+ Sakoya lomikaiyoko anu moliki wiki numuda makomalo hetae. Aya numuto mena mako neboya ulila Matao loko nebo menalimoya Jisesidama ilime numudalau molokaiyoko 39unala Melemamoya niseko We napamidana iguka maya minoko galama eleko ne. 40Sa-iboya Mata maya nodenesa le lolowa etibo nesamugoya ata kene. Sa-okaiyoko nenako Matamamoya woko Jisesidama sa-loko lo miye: We napane yamalae, unane Melekaho yataya hulonimikaiyoko nenimogo nodenesa le lolowa noboya mudamape. Sa-noyo oli hideko niseko nemoda nilimideko magoina yowanu lesiye. 41Loko lokaiyoko Jisesimamo sa-loko lo miye: Mata yamalae, emoya aito aito nesalogoya ata nokeniyoko elokaiye. 42Sa-okadawoya emoya saina makokomugo ata elo. Unaka Mele maya saina lalomugo elidanaki nemotokati elewoleyama lekaiye. Sa-noinako yamoya emotokati ihilawa jitibo nenako wewena makolimoya adeuti hipo amekolaiye loko liye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index