Formulario de búsqueda

मर्कूस 6:1

येशूला रङगी युलकी मीतिवी सेमला मालावु

(मत्ती १३:५३-५८; लूका ४:१६-३०)

1तेसुर येशू खोरे लोमातिवी मुला खोरे युल नासरतला फेप्‍सुङ।