Formulario de búsqueda

Acts 1:19

19Bukamba jali jungku nanaba Jirusalim, manku yali nanda jangkurr Judaskanyi, nyuli wudumba dungala jali nyulu yabimba balki yaji. Manku yali Judaskanyi janyba nangki. Baki nijarrijba yali nanda jamba nangangi, nijarrijba yali “Yakildama.” Nanda Yakildama Ju yanyi, barrinani jangkurr “Ngulyayudi Jamba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index