Kamatuudan nga Ampang it Ampu'ang Diyus nga Magpatantu Pasar it Kanya

Idioma: Tagbanwa

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.