Sei di Uka Ago Ruaka di Buka Bedakai

Idioma: Doromu-Koki

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.