จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Idioma: Bisu

Información de Versión

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Información de Derechos de Autor

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.