Zliya Yǝwǝn kwǝma wǝzǝ naa dzǝkǝn Yesǝw Kǝristǝw

Idioma: Bana

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

©Wycliffe Bible Translators, 2005