Formulario de búsqueda

مَتّیٰ 15

15‏-نجی باب

آدامی نَمه نِجیس اِدیَر؟

مَرقُس 7‏:1‏-23

1سُنگرا کَبیر فَریسی‌لِر بیلِن دین عُلَمالار اورشلیمدِن عیسانینگ یانینا گِلیپ، اُندان:‏ 2‏«‏نَمه اوچین سِنینگ شَگیرتلِرینگ آتا-بابالارینگ عاداتینی پُزیارلار؟ اُلار ناهار اییِنلِرینده نَمه اوچین اِلِّرینی یوومایارلار؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 3عیسی اُلارا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏سیز نَمه اوچین اُز سونِّتلِرینگیزینگ خاطیراسینا خودایینگ حُکوملِرینی پُزیارسینگیز؟ 4- خودای:‏ ‏”‏اِنه-آتانگا حُرمات قُی“‏، و، ‏”‏اِنه‌سینه یا-دا آتاسینا قارغان آدام اُلومه حُکوم اِدیلسین“‏ دیییپ آیدیپدی.‏ 5‏-6اِمّا سیز اِنه-آتاسینا:‏ ‏”‏مِن سیزه کُمِک اِدیپ بیلجِک دَل.‏ سیزه بِرمِگی نییِت اِدِن زاتلاریمی مِن خودایا صاداقا بِردیم“‏ دیییپ آیدیانا اُنونگ اِنه-آتاسینا حُرمات قُیماغی حُکمان دَل دیییَرسینگیز.‏ شِیدیپ، سونِّتلِرینگیزینگ خاطیراسینا خودایینگ حُکوملِرینی پُزیارسینگیز.‏ 7اِشعیا پیغامبار سیز ایکییوزلیلِر حاقدا دُغری نبوّتلیق اِدیپدیر!‏ اُندا شِیله یازیلان:‏

8- ‏”‏بو خالق مِنی دیلینده حُرماتلایار،

اِمّا یورِگی مِندِن اوزاقدیر.‏

9بیدِرِک یِره مانگا عیبادات اِدیَرلِر،

تاغلیمات دیییپ اُورِدیَنلِری اینسان دِستورلاریدیر.‏“‏»‏

10عیسی جِماغاتی یانینا چاغیریپ، اُلارا:‏ ‏«‏دینگلَنگ، دوشونینگ!‏ 11آغزا گیرِن زات آدامی نِجیس اِدیَن دَلدیر، آدامی آغیزدان چیقیان زات نِجیس اِدیَندیر»‏ دییدی.‏

12سُنگرا شَگیرتلِر گِلیپ، اُندان:‏ ‏«‏فَریسی‌لِرینگ بو سُزی اِشیدیپ، نارضا بُلاندیقلارینی بیلیَرسینگمی؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 13اُل:‏ ‏«‏آسمانداقی آتامینگ اِکمِدیک هِر بیر اُسوملیگی کُکی بیلِن سُغرولار.‏ 14اُلارا زات دییمَنگ، اُلار کُرلِری قُلّایان کُرلِردیر.‏ کُر-کُری قُلّاسا، اُلارینگ ایکیسی هِم چوقورا قاچار»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 15پِطرُس اُنگا:‏ ‏«‏بیزه بو میثالی دوشوندیریپ بِر»‏ دییدی.‏ 16عیسی هِم شِیله دییدی:‏ ‏«‏سیز هِنیزِم دوشونِنگزُقمی؟ 17آغزا گیرِن هِر بیر زادینگ اَوَّل قارنا باریپ، اُل یِردِن هِم داشاری چیقیاندیغینی بیلمِیَرسینگیزمی؟ 18اِمّا آغیزدان چیقان زاتلار یورِکدِن چیقیپ، آدامی نِجیس اِدیَر.‏ 19آدامینگ یورِگیندِن تِلِکه فیکرلِر، قانخُرلوق، زیناکَرلیک، آخلاقسیزلیق، اُغورلیق، یالان شاهاتلیق و تُهمِت چیقیاندیر.‏ 20آدامی شو زاتلار نِجیس اِدیَر، یووولمادیق اِل بیلِن ناهار اییمِک آدامی نِجیس اِتمِیَر.‏»‏

کنعان‌لی آیالینگ ایمانی

مَرقُس 7‏:24‏-30

21عیسی اُل یِردِن چیقیپ، صور و صیدون تُوِرِگینه گیتدی.‏ 22اُل یِرده بیر کنعان‌لی آیال عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏اِی، آقام، داوود اُغلی، مانگا رِحم اِت!‏ قیزیم دیوانا، اُل یامان خُرلوق چِکیَر»‏ دییدی.‏ 23اِمّا عیسی اُنگا هیچ بیر جُغاپ بِرمِدی.‏ شُندا شَگیرتلِری اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏اُنی یُلا سال، یُغسام ایزیمیزدان یُنه قیغیریپ گِلیَر»‏ دیییپ خاییش اِتدیلِر.‏ 24عیسی هِم:‏ ‏«‏مِن یِکه اسرائیل خالقینینگ ییتِن قُیونلارینا ایبِریلدیم»‏ دیییپ جُغاپ بِردی.‏ 25اِمّا اُل آیال قُلایینا گِلیپ دیزا چُکدی-ده:‏ ‏«‏آقام، مانگا کُمِک اِت»‏ دیییپ یالباردی.‏ 26عیسی اُنگا:‏ ‏«‏فِرزِنتلِرینگ چُرِگینی آلیپ، ایتلِره زینگماق دُغری دَلدیر»‏ دییدی.‏ 27آیال هِم:‏ ‏«‏هاووا، آقام!‏ یُنه ایتلِر هِم ساچاق باشیندا دُکولِن چُرِک اُونوقلاریندان ایییَندیر»‏ دییدی.‏ 28شُندا عیسی اُنگا:‏ ‏«‏اِی، آیال، سِنینگ ایمانینگ بِییک!‏ سانگا ایسلِیشینگ یالی بُلسون!‏»‏ دییدی.‏ اُل آیالینگ قیزی شُل واقتینگ اُزونده شِفا تاپدی.‏

عیسی دُرت مونگ آدامی دُیوریار

مَرقُس 8‏:1‏-10

29عیسی اُل یِردِن قایتدی و جلیله دِریانینگ قُلایینا گِلیپ، بیر داغینگ اوستونه چیقیپ اُتوردی.‏ 30اُنونگ یانینا بیر اولی جِماغات گِلدی، اُلارینگ آراسیندا آغساقلار، ماییپلار، کُرلِر، لالّار و یِنه-ده بیر تُپار مِریضلِر باردی.‏ اُلاری گِتیریپ، عیسانینگ آیاغینینگ اُوونده قُیدولار.‏ اُل هِم بولاری شِفا بِردی.‏ 31خالق لالّارینگ کِپلِیَندیگینی، ماییپلارینگ شِفا تاپاندیغینی، کُرلِرینگ گُریَندیگینی، آغساقلارینگ یُریَندیگینی گُروپ حایران قالدیلار.‏ اُلار اسرائیل خودایینی اُودیلِر.‏

32عیسی شَگیرتلِرینی یانینا چاغیریپ:‏ ‏«‏بو جِماغاتا یورِگیم آوییار!‏ بولار اوچ گون بَری مِنینگ یانیمدا، اییمَگه هِم هیچ زاتلاری یُق.‏ یُلدا ایسغیندان قاچماسینلار دیییپ، اُلاری آچ گُیبِرِسیم گِلِنُق»‏ دییدی.‏ 33شَگیرتلِر اُنگا:‏ ‏«‏بِیله اولی جِماغاتی دُیرار یالی، بو بُش یِرده بیز چُرِگی نیرِدِن آلایلی؟»‏ دییدیلِر.‏ 34عیسی اُلاردان:‏ ‏«‏نَچه چُرِگینگیز بار؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ اُلار:‏ ‏«‏یِدی چُرِک بیلِن بیرنَچه اُونوق بالیغیمیز بار»‏ دییدیلِر.‏ 35عیسی جِماغاتا یِرده اُتورماغی تابشیردی.‏ 36یِدی چُرِک بیلِن بالیقلاری آلیپ، شوکور اِدِنیندِن سُنگ، اُلاری بُلوشدیریپ، شَگیرتلِرینه بِردی، شَگیرتلِری هِم اُلاری جِماغاتا پایلادیلار.‏ 37هِمّه‌لِر ایییپ دُیدولار و آرتان چُرِک بُلِکلِری یِدی سِبِد بُلدی.‏ 38اییِنلِر آیالّار و چاغالاردان باشغا دُرت مونگ آدامدی.‏ 39عیسی جِماغاتی اوغرادانیندان سُنگ، قاییقا مینیپ، مَجدَلینگ تُوِرِگینه گیتدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index