Formulario de búsqueda

Nomipā 4:29

29¶ Pea ko e ngaahi foha ʻo Melali, ke ke lau ʻakinautolu ʻi honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai;