Formulario de búsqueda

Levitiko 3:8

8Pea ʻe hili ʻe ia hono nima ki he ʻulu ʻo ʻene feilaulau, pea ʻe tāmateʻi ia ʻi he mata fale fehikitaki ʻoe kakai, pea ʻe luluku takatakai ʻaki hono toto ʻae funga feilaulauʻanga ʻe he ngaahi foha ʻo ʻElone.