Formulario de búsqueda

Levitiko 1:11

11Pea te ne tāmateʻi ia ʻi he potu fakatokelau ʻoe feilaulauʻanga ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ʻe lulukuʻaki hono toto ʻe he kau taulaʻeiki, ko e ngaahi foha ʻo ʻElone ʻo takatakai ʻi he funga feilaulauʻanga.