Formulario de búsqueda

ʻEkisotosi 23:29

29‌ʻE ʻikai te u kapusi ʻakinautolu mei ho ʻao ʻi he taʻu pe taha: telia naʻa ngaongao ai ʻae fonua, pea tupu ʻo lahi ai kiate koe ʻae fanga manu ʻoe vao.