Formulario de búsqueda

เลวีนิติ 9

อา‌โรน​เริ่ม​ทำ​หน้า‍ที่​ปุ‌โร‌หิต

1ณ วัน‍ที่​แปด โม‌เสส​ก็​เรียก​อา‌โรน​และ​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​เขา รวม​ทั้ง​พวก​ผู้‍ใหญ่​ของ​อิสรา‌เอล 2ท่าน​กล่าว​แก่​อา‌โรน​ว่า “จง​นำ​ลูก‍โค​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป และ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว ทั้ง‍สอง​อย่าง‍นี้​อย่า​ให้​มี​ตำ‌หนิ จง​ถวาย‍บูชา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 3และ​กล่าว​แก่​คน​อิสรา‌เอล​ว่า ‘จง​เอา​แพะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป ลูก‍โค​ตัว‍หนึ่ง​กับ​ลูก‍แกะ​ตัว‍หนึ่ง ให้​ทั้ง‍สอง​นี้​มี​อายุ​หนึ่ง​ปี ปราศ‌จาก​ตำ‌หนิ เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว 4เอา​โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​และ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​เป็น​ศานติ‍บูชา ถวาย‍บูชา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ พร้อม​ธัญ‌บูชา​เคล้า​น้ำ‍มัน เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ทรง​ปรา‌กฏ​แก่​ท่าน​ใน​วัน‍นี้’ ” 5เขา‍ทั้ง‍หลาย​ก็​นำ​สิ่ง​ที่​โม‌เสส​บัญชา​นั้น​มา​ยัง​เต็นท์‍นัด‍พบ และ​ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍หมด​ก็​เข้า‍มา​ใกล้ ยืน​อยู่​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์ 6โม‌เสส​กล่าว​ว่า “นี่​เป็น​สิ่ง​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา​ให้​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ทำ และ​พระ‍รัศมี​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ปรา‌กฏ​แก่​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย” 7โม‌เสส​จึง​สั่ง​อา‌โรน​ว่า “จง​เข้า​ไป​ใกล้​แท่น‍บูชา ถวาย​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป และ​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ของ​ท่าน เพื่อ​ลบ‍ล้าง‍บาป​สำหรับ​ตัว​ท่าน​และ​สำหรับ​ประ‌ชา‍ชน จง​นำ​เครื่อง‍ถวาย‍บูชา​สำหรับ​ประ‌ชา‍ชน​มา ลบ‍ล้าง‍บาป​ของ​เขา‍ทั้ง‍หลาย ดัง​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา”+

8อา‌โรน​จึง​เข้า​ไป​ที่​แท่น‍บูชา ฆ่า​ลูก‍โค​ซึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​เพื่อ​ตัว​ท่าน​เอง 9บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​ก็​นำ​เลือด​มา​ให้​ท่าน ท่าน​ก็​เอา​นิ้ว​จุ่ม​เลือด​ไป​เจิม​เชิง‍งอน​ของ​แท่น‍บูชา และ​เท​เลือด​ลง​ที่​ฐาน​ของ​แท่น 10ส่วน​ไขมัน​และ​ไต​กับ​ไข​จาก​ตับ จาก​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​นั้น​ท่าน​เผา​เสีย​บน​แท่น ดัง​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา​โม‌เสส​ไว้ 11ท่าน​ก็​เผา​เนื้อ​และ​หนัง​เสีย​ด้วย​ไฟ​ที่​นอก‍ค่าย

12ท่าน​ฆ่า​สัตว์​ที่​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว แล้ว​บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​ก็​นำ​เลือด​มา​ให้​ท่าน ท่าน​จึง​เอา​เลือด​นั้น​ประ‌พรม​ที่​แท่น และ​ทุก​ด้าน​ของ​แท่น 13และ​บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​ก็​ส่ง​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ให้​ท่าน​ที‍ละ‍ท่อน​พร้อม​กับ​หัว ท่าน​ก็​เผา​สิ่ง‍เหล่า‍นี้​บน​แท่น 14ท่าน​จึง​ล้าง​เครื่อง‍ใน​และ​ขา​สัตว์ เผา​บน​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ที่​แท่น‍บูชา

15แล้ว​อา‌โรน​ก็​นำ​เครื่อง‍บูชา​สำหรับ​ประ‌ชา‍ชน​มา​ถวาย ท่าน​นำ​แพะ​ซึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​เพื่อ​ประ‌ชา‍ชน​มา ฆ่า​เสีย​เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป เหมือน​สัตว์​ตัว​แรก 16ท่าน​ก็​ถวาย​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว และ​ถวาย​ตาม​ข้อ​กำ‌หนด 17ท่าน​ก็​ถวาย​ธัญ‌บูชา​โดย​หยิบ​มา​กำ‍มือ​หนึ่ง​เผา​เสีย​บน​แท่น‍บูชา นอก‍เหนือ‍จาก​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​ประ‌จำ​เวลา​เช้า

18ท่าน​ฆ่า​โค‍ผู้​และ​แกะ‍ผู้​เป็น​ศานติ‍บูชา​สำหรับ​ประ‌ชา‍ชน+ บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​นำ​เลือด​มา​ให้​อา‌โรน อา‌โรน​ก็​เอา​เลือด​ประ‌พรม​ที่​แท่น‍บูชา​และ​ทุก​ด้าน​ของ​แท่น 19แต่​ไขมัน​ของ​โค​และ​ไขมัน​ของ​แกะ กับ​หาง​อ้วน​ใหญ่+ และ​ไขมัน​ที่​หุ้ม​เครื่อง‍ใน และ​ไต​กับ​ไข​ของ​ตับ 20เขา‍ทั้ง‍หลาย​วาง​ไว้​บน​เนื้อ​อก และ​อา‌โรน​ก็​เผา​ไขมัน​เสีย​บน​แท่น 21ส่วน​เนื้อ‍อก​และ​เนื้อ​ขา‍ขวา​นั้น อา‌โรน​โบก‍ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ดัง​ที่​โม‌เสส​บัญชา​ไว้

22แล้ว​อา‌โรน​ยก​มือ​ขึ้น​อวย‍พร​ประ‌ชา‍ชน+ และ​ลง‍มา​จาก​การ​ถวาย​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​และ​ศานติ‍บูชา 23โม‌เสส​กับ​อา‌โรน​จึง​เข้า​ไป​ใน​เต็นท์‍นัด‍พบ เมื่อ​ท่าน​ทั้ง‍สอง​ออก‍มา ก็​อวย‍พร​ประ‌ชา‍ชน และ​พระ‍รัศมี​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ ก็​ปรา‌กฏ​แก่​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด 24เปลว‍เพลิง​จาก​พระ‍ยาห์‌เวห์​พลุ่ง​ออก‍มา​เผา​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​และ​ไขมัน​ซึ่ง​อยู่​บน​แท่น เมื่อ​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หลาย​เห็น​ก็​โห่‍ร้อง​และ​ซบ‍หน้า‍ลง

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index