Formulario de búsqueda

AR MATEO 17

Bi mponga ár ꞌba̱i ar Hesu

(Mr. 9:2‑13; Lk. 9:28‑36)

1Mi tho ꞌrato mpa, ar Hesu bi zixa ar Pedro, ar Hakobo ne ar Xuwa ár jödö, ne bi bo̱xase̱yu̱ ha nꞌar tꞌo̱ho̱ mar ñhetsꞌi.

2Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ har tꞌo̱ho̱ꞌu̱, ar Hesu bi mponga ár ꞌba̱i. Nor hmi mi yotꞌa ngu ar hyadi, ne ár he xa mi hyatsꞌi ngu nꞌar ñotꞌi.

3Nꞌa mbi hyandatho yá ma̱xte mi ꞌba̱hwi ar Moise ne ar Elia xki zo̱hnu̱ mi ñöwi ar Hesu.

4Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñemba ar Hesu:

—Ma tsi Hmuꞌi, di za̱ ga ꞌbu̱hu̱wa. Nuꞌmu̱ gi ne, ga hoje hñu ya mꞌetꞌe, nꞌa habu̱ gi ꞌbu̱ke, nꞌa habu̱ da mꞌu̱ ar Moise, ne manꞌa habu̱ da mꞌu̱ ar Elia.

5Himi jwatho nda ñö ar Pedro, nꞌa mbi goꞌmathoꞌu̱ nꞌar hyaꞌsagui, ne ka bi nhekinu̱ nꞌar mhö mi enö:

—Gehnu̱ ma hmöka Tꞌu̱, jakagi ga njohya. ꞌYo̱hu̱ nöꞌö xiꞌahu̱.

6Nuyá ma̱xte mi ꞌyo̱xa nuya mhöꞌu̱, xa bi zo ar mbidi yá mu̱i, ne bi ntsꞌa̱mꞌu̱, nuyá hmi mi tso̱nga har ha̱i.

7Ar Hesu bi watꞌa habu̱ mi ꞌboñꞌu̱, bi hñuxa ár ꞌye̱ ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nanju̱, yo gi ntsuhu̱.

8Nu mi gu̱xyá da̱ꞌu̱, hinto manꞌa bi hyandi, ho̱nse̱ ar Hesu mi ꞌba̱hnu̱.

9Nu mi göꞌu̱ har tꞌo̱ho̱, ar Hesu bi hñuꞌmba yá mu̱i hinto nda xipabi nöꞌö xki hyantꞌu̱. Nda do̱ꞌmi mꞌe̱tꞌo nda mengi nda nte manꞌagi Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

10Nuyá ma̱xte bi ñꞌa̱ni ne bi ꞌñembabi:

—Yoꞌö enga ya bötꞌofo, mꞌe̱tꞌo ma da e ar Elia ne ka da e ar Kristo.

11Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hö majöni, ar Elia ma da mꞌe̱tꞌo da ehe da hyokwa yá mfeni ya jöꞌi.

12Ha di xiꞌahu̱, nunar Elia ba ehe, ne hinto bi jamfi ha go mi geꞌö. Ne bi tꞌo̱tꞌwabi gatho nöꞌö bi ne ya jöꞌi, ne ma da njapabipꞌu̱ nꞌehe Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

13Nuꞌmú̱ nuyá ma̱xte bi zo yá mfeni mi no̱nga ar Xuwa Xixthe.

Ar Hesu bi o̱the nꞌar bötsi mar ndungo

(Mr. 9:14‑29; Lk. 9:37‑43)

14Nu mi zo̱ñꞌu̱ habu̱ mi ꞌbu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi, ba epꞌu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

15—Tsi Tata, pe̱ꞌspa ar nhwëki ma bötsi, ar ndungo. Xa ntsꞌe̱di, nꞌandi tso har tsibi ne nꞌandi har dehe.

16Xta tsimpa ri ma̱xte, ne hinxi tsa̱ xi o̱the.

17Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Yá bötsiꞌihu̱ ya me̱ꞌsku ne gar tsꞌojöꞌihu̱. Hangu mpa ma ga ꞌbu̱hwithohu̱, ne ga pe̱sꞌahu̱ ar tsꞌe̱ti. Ba tsinkagiwa ri tꞌu̱.

18Ar Hesu bi zu̱ ar tsꞌondöhi, ne dama bi hye̱ nor bötsiꞌö, ha nunu̱ bi ditsꞌi.

19Mꞌe̱fa yá ma̱xte bi ñöse̱wi ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Hanja himbi tsa̱ da e̱ñhe ar tsꞌondöhi.

20Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ngetho thota ár txꞌu̱tho ri ñꞌemu̱ihu̱. Xa majöni di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ngu ár döta nꞌar nda̱murtasa, da tsa̱ gi ꞌñembabihu̱ nunar tꞌo̱ho̱nu̱: Di ma injanu̱, ne nöꞌö da ma, ne hindi ñꞌotho nöꞌö hinda tsa̱ gi ꞌyo̱thu̱.

21Di xiꞌahu̱, nuya tsꞌondöhiyu̱ xi ñhembi da bo̱ni, mahyoni ar ntꞌa̱pa Jö ne ar bëhë.

Ar Hesu bi mengi bi mö nda tho

(Mr. 9:30‑32; Lk. 9:43‑45)

22Ar Hesu núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ Ngalilea, bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi ma da nda̱twa ha yá ꞌye̱ ya jöꞌi.

23Ne nuya jöꞌi ma da hyo, ha nu ár hñupa da mengi da nte manꞌagi.

Ha nuyá ma̱xte xa bi du yá mu̱i.

Ar Hesu bi unga ar bojö mi jotꞌa ar nijö

24Nu mi zo̱ngwi ar Hesu yá ma̱xte har hnini Nkapernaum, nuꞌu̱ togo mi jotꞌa ár bojö ar nijö ba e bi kꞌönga ar Pedro, ne bi ꞌñembabi:

—Xi ri Utatehu̱, ha hingi jutꞌa ar bojö jotꞌa ar nijö.

25Ar Pedro bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hö jutꞌi.

Nu mi yu̱tꞌa har ngu, ar Hesu bi ñö mꞌe̱tꞌo bi ꞌñembabi:

—Ha gi o̱de Pedro. Xi nunar bojö jotꞌa ya ndö, hage jotꞌwa yá mëni wa nuꞌu̱ hinte njawi.

26Ar Pedro bi döti:

—Nuꞌu̱ hinte njawi.

Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuyá mëni hinte jotꞌwabi ꞌmu̱.

27Di honi hinda mbo̱ yá kwe̱ nuꞌu̱ jotꞌa ar bojö, jange di ma ar nju̱xhwö, ne nöꞌö ar mꞌe̱tꞌo hwö gi ju̱tsꞌi, xokwa ár ne, ka gi tinu̱ nꞌar bojö da wadi gi jutꞌa ri me̱ti ne ma me̱ti.