Formulario de búsqueda

AR MATEO 16:13

Ar Pedro bi da̱majöni

(Mr. 8:27‑30; Lk. 9:18‑21)

13Mi zo̱ñꞌu̱ har ha̱i getꞌu̱ Nsesarea Filipo, ar Hesu bi ꞌya̱nga yá ma̱xte ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Núꞌmu̱ nho̱nga Togo ba e bi Njöꞌi, togo benga ya jöꞌi geꞌö ꞌnö.