Formulario de búsqueda

AR MARKO 16:12

Ar Hesu bi ñꞌudi bi hyanda yoho nuya mi te̱ni

(Lk. 24:13‑35)

12Mꞌe̱fa bi ñꞌudi nꞌañꞌo, bi hyanda ma yoho nuya mi te̱ni, mi ꞌyo ar ꞌñu ndi ma har ꞌbatha.