Formulario de búsqueda

AR LUKA 20:27

Ya de̱ngamöjö bi ñꞌa̱ni ar menga nte

(Mt. 22:23‑33; Mr. 12:18‑27)

27Mꞌe̱fa mi zo̱ ꞌra ya de̱ngamöjö nuꞌu̱ hingi ñꞌemu̱i da mengi da nte nuꞌu̱ xi du. Ne bi ꞌya̱mbabiꞌu̱,