Formulario de búsqueda

ทิตัส 1:6

6ผู้ปกครอง​นั้น​จะ​ต้อง​บ่มี​ตี้​ติ มี​เมีย​คน​เดียว มี​ลูก​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​คริสต์ บ่มี​ใผ​ว่า​เป๋น​คน​ฮ้าย​กับ​หลึ่ง​บ่เจื้อฟัง​ใผ