Formulario de búsqueda

ทิตัส 1:13

13แล้ว​เขา​หมู่​นั้น​ก็​เป๋น​อย่าง​ตี้​อู้​มา​นี้​แต๊ๆ ต้าน​จึง​ต้อง​ว่า​หื้อ​หมู่​เขา​แฮงๆ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​มี​ความ​เจื้อ​ตี้​ถูกต้อง