Formulario de búsqueda

โรม 16:26

26แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​พระเจ้า​เปิด​เผย​หื้อ​ฮู้​ผ่าน​ตาง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​ได้​เขียน​ไว้​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด เปื้อ​คน​ใน​กู้ๆ จ้าด​จะ​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​กับ​เจื้อฟัง​พระองค์