Formulario de búsqueda

มัทธิว 18:5

5“แหม​อย่าง ใผ​คน​ใด​ตี้​ต้อนฮับ​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​จาอี้ ย้อน​หัน​แก่​เฮา ก็​เผียบ​เหมือน​กับ​ว่า​คน​นั้น​ได้​ต้อนฮับ​เฮา​ตวย