Formulario de búsqueda

มัทธิว 17:2

2แล้ว​ตั๋ว​ของ​พระองค์​ก็​เปี่ยน​ไป​ต่อ​หน้า​ต่อ​ต๋า​หมู่​เขา หน้า​ของ​พระองค์​ส่อง​แสง​แจ้ง​เหมือน​ตะวัน เสื้อผ้า​ก็​ขาว​จ๋น​เหลื้อม​มาบๆ