Formulario de búsqueda

มัทธิว 12:31

31ย้อน​จาอั้น​เฮา​ขอ​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ว่า ความ​บาป​กับ​กำ​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า​จะ​ยก​โต้ษ​หื้อ​ได้​กู้​อย่าง แต่​พระเจ้า​จะ​บ่ยกโต้ษ​หื้อ​คน​ใด​ตี้​อู้​หมิ่น​ประมาท​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์