Formulario de búsqueda

ลูก๋า 2:26

26พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เกย​เปิดเผย​แก่​ต้าน​ว่า ต้าน​จะ​บ่ต๋าย​เตื้อ​จ๋น​กว่า​ต้าน​จะ​ได้​หัน​พระคริสต์​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า