Formulario de búsqueda

ลูก๋า 10:10

10แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​เข้า​ไป​เมือง​ใด แล้ว​คน​ใน​เมือง​นั้น​บ่ต้อนฮับ​หมู่​ต้าน หื้อ​ออก​ไป​ก๋าง​กอง​เมือง​นั้น บอก​หมู่​เขา​ว่า