Formulario de búsqueda

ยอห์น 9

พระเยซู​ฮักษา​คน​ต๋าบอด​ตั้งแต่​เกิด

1บ่ากอง​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​ตาง​อยู่ พระองค์​ก็​หัน​ป้อจาย​ต๋า​บอด​ตั้งแต่​เกิด​คน​นึ่ง 2แล้ว​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ก็​ถาม​ว่า “อาจ๋ารย์ บาป​ของ​ใผ​กั๋น​ตี้​เยียะ​หื้อ​ป้อจาย​คน​นี้​เกิด​มา​ต๋า​บอด บาป​ของ​เขา​กาว่า​ของ​ป้อ​แม่​เขา”

3พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “บ่ใจ้​บาป​ของ​เขา​กาว่า​ของ​ป้อ​แม่​เขา แต่​ตี้​ป้อจาย​คน​นี้​ต๋า​บอด​ก็​เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​จีวิต​ของ​เขา 4ต๋อน​เมื่อ​วัน​หมู่​เฮา​ต้อง​เยียะ​ก๋าน​ของ​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​นั้น ย้อน​ต๋อน​เมื่อ​คืน​ก่ำลัง​มา แล้ว​จะ​บ่มี​ใผ​เยียะ​ก๋าน​ได้ 5เมื่อ​เฮา​อยู่​ใน​โลก​นี้ เฮา​ก็​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​ของ​โลก”

6บ่ากอง​พระเยซู​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​ถ่ม​น้ำลาย​แตว​กับ​ขี้ดิน​จ๋น​เป๋น​ขี้เปอะ แล้ว​แปด​ตี้​ต๋า​ของ​ป้อจาย​ต๋า​บอด 7แล้ว​พระองค์​ก็​บอก​กับ​เขา​ว่า “ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​สิโลอัม​เต๊อะ” (​สิโลอัม แป๋​ว่า ใจ๊​ไป​) ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​สิโลอัม เมื่อ​ออก​ไป เขา​ก็​ผ่อ​หัน​ได้

8หมู่​จาว​บ้าน​กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​เกย​หัน​เขา​เป๋น​ขอตาน​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​บ่ใจ้​กา​ตี้​เกย​นั่ง​ขอตาน​อยู่”

9พ่อง​ก็​อู้​ว่า “แม่น​เขา​แล้ว” พ่อง​ก็​ว่า “บ่แม่น หน้า​เหมือน​กั๋น​บ่ดาย” แล้ว​ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​บอก​ว่า “แม่น​แล้ว เป๋น​เฮา​เนียะ”

10แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​เขา​แหม​ว่า “ต้าน​ผ่อ​หัน​ได้​จาใด”

11ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​ตอบ​ว่า “ป้อจาย​ตี้​จื้อ​เยซู​แป๋ง​ขี้เปอะ​แปด​ต๋า​ของ​เฮา​แล้ว​บอก​หื้อ​เฮา​ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​สิโลอัม เมื่อ​เฮา​ไป​ล้าง​ต๋า​ตี้​สระ​นั้น แล้ว​เฮา​ก็​ผ่อ​หัน​ได้”

12คน​ตังหลาย​ก็​ถาม​เขา​ว่า “แล้ว​ป้อจาย​คน​นั้น​อยู่​ตี้​ไหน” เขา​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บ่ฮู้”

หมู่​ฟาริสี​สอบสวน​ป้อจาย​ตี้​หาย​ต๋า​บอด

13หมู่​เขา​ก็​ปา​ป้อจาย​ตี้​เกย​ต๋า​บอด​คน​นั้น​ไป​หา​หมู่​ฟาริสี 14วัน​ตี้​พระเยซู​แป๋ง​ขี้เปอะ​แปด​ต๋า​เขา​หื้อ​หาย​บอด​นั้น​เป๋น​วัน​สะบาโต 15หมู่​ฟาริสี​ก็​ถาม​เขา​ว่า เขา​ผ่อ​หัน​ได้​จาใด ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เขา​เอา​ขี้เปอะ​แปด​ต๋า​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​ก็​ไป​ล้าง​ต๋า​ก็​ผ่อ​หัน​ได้”

16ฟาริสี​บาง​คน​ก็​อู้​ว่า “ป้อจาย​คน​นั้น​บ่ได้​มา​จาก​พระเจ้า ย้อน​ว่า​เขา​บ่ได้​ฮักษา​กฎ​วัน​สะบาโต” แต่​บาง​คน​อู้​ว่า “คน​บาป​จะ​เยียะ​หมายสำคัญ​จาอี้​ได้​จาใด” แล้ว​กำกึ๊ด​ของ​หมู่​เขา​ก็​แตก​กั๋น

17หมู่​ฟาริสี​ก็​เลย​ถาม​ป้อจาย​คน​นี้​แหม​ว่า “เจ้า​กึ๊ด​จาใด​เรื่อง​ป้อจาย​คน​นั้น ย้อน​เจ้า​เป๋น​คน​ตี้​เขา​เยียะ​หื้อ​ต๋า​ของ​เจ้า​หาย​บอด” ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เขา​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า

18หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​บ่ยอม​เจื้อ​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​เกย​ต๋าบอด แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​ผ่อ​หัน​ได้ หมู่​เขา​ก็​เลย​ฮ้อง​ป้อ​แม่​ของ​ป้อจาย​คน​นี้​มา 19แล้ว​ถาม​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​ต้าน​แม่น​ก่อ ตี้​ต้าน​บอก​ว่า​เขา​ต๋าบอด​ตั้งแต่​เกิด​นั้น แล้ว​เยียะ​หยัง​เขา​เถิง​ผ่อ​หัน​ได้”

20ป้อ​แม่​ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​ฮู้​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​ก็​ฮู้​ว่า เขา​ต๋า​บอด​ตั้งแต่​เกิด​แล้ว 21แต่​เฮา​บ่ฮู้​ว่า​เยียะ​หยัง​บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​เถิง​ผ่อ​หัน​ได้ แล้ว​ใผ​เยียะ​หื้อ​เขา​หาย​บอด​เฮา​ก็​บ่ฮู้​เหมือน​กั๋น ไป​ถาม​เขา​เอา​เต๊อะ เขา​ใหญ่​แล้ว เขา​ตึง​เล่า​เรื่อง​ของ​เขา​คน​เดียว​ได้” 22ตี้​ป้อ​แม่​ของ​ป้อจาย​คน​นี้​อู้​จาอั้น ก็​ย้อน​ว่า​กั๋ว​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว ย้อน​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ตกลง​กั๋น​ไว้​ว่า ถ้า​คน​ใด​ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ ก็​หื้อ​ไล่​คน​นั้น​ออก​จาก​สมาชิก​ธรรมศาลา 23จาอั้น​ป้อแม่​ของ​ป้อจาย​คน​นี้​เลย​อู้​ว่า “เขา​ใหญ่​แล้ว ไป​ถาม​เขา​เอา​เต๊อะ”

24หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​เลย​ฮ้อง​ป้อจาย​ตี้​เกย​ต๋า​บอด​คน​นั้น​มา​แหม​เตื้อ​นึ่ง แล้ว​ก็​บอก​กับ​เขา​ว่า “เจ้า​ต้อง​สาบาน​ต่อหน้า​พระเจ้า​ว่า​จะ​อู้​ความ​จริง เฮา​ฮู้​ว่า​ป้อจาย​คน​นั้น​เป๋น​คน​บาป”

25เขา​ก็​ตอบ​ว่า “ป้อจาย​คน​นั้น​เป๋น​คน​บาป​ก่อ​เฮา​บ่ฮู้ เฮา​ฮู้​ก้า​ว่า​เฮา​เกย​ต๋า​บอด​แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​ผ่อ​หัน​ได้​แล้ว”

26คน​หมู่​นั้น​ก็​ถาม​เขา​แหม​ว่า “เขา​เยียะ​อะหยัง​กับ​เจ้า​พ่อง แล้ว​เขา​เยียะ​จาใด​หื้อ​ต๋า​ของ​เจ้า​หาย​บอด”

27ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​ไป​แล้ว แต่​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​ฟัง จะ​หื้อ​เฮา​เล่า​แหม​เตื้อ​เยียะ​หยัง หมู่​ต้าน​ใค่​เป๋น​สาวก​ของ​เขา​ตวย​กา”

28หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​เลย​เส้ย​ป้อจาย​คน​นี้​ว่า “เจ้า​เป๋น​สาวก​ของ​เขา แต่​หมู่​เฮา​เป๋น​สาวก​ของ​โมเสส​กั๋น 29หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​โมเสส แต่​ป้อจาย​คน​นี้​ลุก​ไหน​มา​เฮา​ก็​บ่ฮู้”

30แล้ว​ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “มัน​ตึง​งืด​แต๊ๆ ตี้​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​ว่า​เขา​ลุก​ไหน​มา แต่​เขา​ก็​เยียะ​หื้อ​ต๋า​ของ​เฮา​หาย​บอด 31หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​บ่ฟัง​คน​บาป แต่​ถ้า​ใผ​คน​ใด​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า​และ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ พระองค์​ก็​ฟัง​คน​นั้น 32ตั้ง​เมื่อ​เก๊า​สร้าง​โลก ยัง​บ่เกย​มี​ใผ​ได้​ยิน​ว่า มี​ใผ​คน​ใด​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋า​บอด​ตั้งแต่​เกิด​ผ่อ​หัน​ได้ 33ถ้า​เขา​บ่ได้​มา​จาก​พระเจ้า เขา​ก็​เยียะ​จาอี้​บ่ได้”

34หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​บอก​ป้อจาย​คน​นี้​ว่า “ต้าน​หน่ะ​ก่า บาป​มา​ตั้งแต่​เกิด ก้า​มา​สอน​เฮา​ได้​จาใด” แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ไล่​เหิบ​ป้อจาย​คน​นั้น​ออก​ไป

ต๋า​บอด​ฝ่าย​จิตวิญญาณ

35เมื่อ​พระเยซู​ได้​ยิน​ว่า​มี​อะหยัง​เกิด​ขึ้น​กับ​ป้อจาย​ตี้​เกย​ต๋า​บอด​คน​นั้น​พ่อง พระองค์​ก็​เลย​ไป​หา​เขา กับ​ถาม​เขา​ว่า “ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​บุตรมนุษย์​กา”

36ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​ครับ ใผ​คือ​บุตรมนุษย์​ตี้​เฮา​จะ​เจื้อ​วางใจ๋​เขา​ได้”

37พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​ก็​หัน​เขา​แล้ว เขา​ก็​คือ​คน​ตี้​ก่ำลัง​อู้​อยู่​กับ​ต้าน​นี่​ลอ”

38แล้ว​ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​อู้​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า ข้าพเจ้า​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์” แล้ว​ป้อจาย​คน​นั้น​ก็​กราบ​ไหว้​พระเยซู

39แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เฮา​มา​เปื้อ​ตัดสิน​โลก​นี้ เปื้อ​หื้อ​คน​ต๋าบอด​ผ่อ​หัน​ได้ กับ​หื้อ​คน​ตี้​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​ผ่อ​หัน ก็​ก๋าย​เป๋น​ต๋า​บอด”

40แล้ว​หมู่​ฟาริสี​ตี้​อยู่​ต๋ำ​หั้น​ได้ยิน​พระเยซู​อู้​จาอั้น ก็​เลย​อู้​กับ​พระองค์​ว่า “ต้าน​ว่า​หมู่​เฮา​ต๋า​บอด​ตวย​กา”

41พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ถ้า​หมู่​ต้าน​ต๋า​บอด หมู่​ต้าน​ก็​บ่มี​บาป​อะหยัง แต่​ย้อน​ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​บอก​ว่า ‘เฮา​ผ่อ​หัน’ หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​เป๋น​คน​บาป​อยู่”