Formulario de búsqueda

Mark 6:14

La pileho te Ioanes la tahalo la vuluhi

(Matiu 14:1-12; Luk 9:7-9)

14E Herod, eia la mulugaluga te la gale ale, eia lolo la rere la igogolu ale egiteu la valalua la vimari te Iesus igoa, la vuhula la rerele Iesus taliti, la isala vavavati te la galegale tomi. Egiteu isahari veia e Iesus eia e Ioanes la tahalo la vuluhi, egite veia eia mahuli taroti la pileho, eia igigo la golugolu la karutula.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index