Formulario de búsqueda

Nok 23:35

35Ha tikmũ'ũn xohix mõ'xip, tu' pẽnãhã', ha' xexka xop kute'ex kummuk, tu:

—Tute tikmũ'ũn hĩnnãhã putpu'. Pũyã yãy xit hõnhã', nũy mõg, puyĩy tu' xok hok! Pax pu yã Kunnix, nõm Topa te yãykutnãhã', puxix yãy xit hõnhã nũy mõg! Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index