Formulario de búsqueda

Yoãm 6:61

61Hã kaxĩy hãm'ãktux kummuk Yeyox pe' mõg xop. Tikmũ'ũn te Yeyox pu hãm'ãktux 'ohnãg, pa Yeyox te tikmũ'ũn yõg hãm'ãktux'ax yũmmũg, tu:

—'Ok yõgnũ hãm'ãktux te 'ãxop kuxa nõã'?

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index