Formulario de búsqueda

ꞌAt 20:9

9ha tik xiptap 'Ettik xip, tu mĩptut tox yãy yĩmũ' mõg'ax 3 kopa' xip, tu yanẽn kox yĩmũ' yũm, ha kũmĩm tep-tex, ha mõ'yõn, Paot yõg hãm'ãktux tox hah, ha hãm tu' nãhã', tu' xok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index