Formulario de búsqueda

Mateo 1:17

17Ay díkod nanggayát kitu Abraham panda kitu David, ay sangapúlu se appát ta paganakán ngámin. Ay nanggayát kitu David panda kitu nangngippan datu iBabilonia kadatu iIsrael ka Babilonia, ay nagsangapúlu se appát pe nga paganakán. Ay sangapúlu se appát paganakán pe panda kitu nangngippan da kadatu iIsrael ka Babilonia, panda kitu nekeanà ne Cristo.