Formulario de búsqueda

Nyanra Njekawkulege 11

Pierre ɔrgir nyanra’n ade Juipge ke Jérusalem

1Njékawkulege se njétaakêm-Kristge ke ndii kêm ɓeekon ke Judée ooi titeke njé ke ei Juipge lé géa taai tà le Nube ke le de tɔ ta. 2Loo ke Pierre tel ree kêm ɓee-bò ke Jérusalem ɓaa, Juipge ke njétaakêm-Kristge kɔli se’n edi nè:

3– Ké bain á i aw kêm kei le dooge ke ei Juipge lé use se de nyan wa?

4Ke loon’t nè kuwe, Pierre unn gir kɔrgir nyange ke teei nè nga se ngang’n-ngang’n ade d’oo ede nè:

5– M’ndi kêm ɓee ke Joppé man m’ɔje tà se Nube. Nyan pinde’m ade m’an nyan karé ke tò tite tà kubu ke bò in danran rise nang. Tà kubu nè nga dé tɔ kule dè kumennge ke sɔ. Nyan nè nga ree jurr rise nang ram’t jip. 6Kum’m tò dè kubu’t nè nga kàkàk ade m’ter’n ɓaa, m’an dange ke nja de sɔ-sɔ se dange ke walé se nyange ke agi nang se tà kêm de a, se helge a tɔ tooi kêm tà kubu’t nè nga. 7M’oo ndu doo karé ede’m ede nè: «Pierre, in dɔ i tɔl de use de.» 8Nè m’ede’n m’ede nè: «Ḿ-m̀ Kuwe-ɓee, nyan ke pás-pàs éké nyan ke mine ke titeke bè nga ɔde tà’m nja karé lé ɓai.» 9Ndu doo in danrán ke njèkon’t joo ede nè: «Nyan ke Nube tel’n ke nyan ke unju nyang-nyang nga, maje kade i ɓar’n nyan ke mine lé.» 10Nyan nè nga ree titeke bè nja mute ɓita tel keng aw danrán gugu ɓai. 11An-in! ke loon’t nè kuwe, dingemge mute reei ndai tà kei mba’t le’m. Dingemge nè nga in-in kêm ɓee-bò ke Césarée á d’ule de ram’t. 12Ndil-Kêmnda ede’m le kade m’aw se de anje tile mbɔr. Njétaakêm-Kristge mute-mute ke ndai nè nga ndɔ ke danni man awi se’m Césarée kei le Corneille. 13E ɔrgir nyan ke tee dènn’t ede jè ede nè: «M’an doo ke danrán ree goom’t kei ede’m ede nè: Ule Joppé i ɓar Simon ke d’ile ri tɔyi’n nè Pierre ade ree. 14Simon à ede sei tàge kade aje’n, i se njékêmkeige lei malang.» 15Loo ke m’unn gir tam tà ɓaa, ke loon’t nè kuwe, Ndil-Kêmnda ree taa kêm dooge pel-pel titeke ndɔ ke kété ree taa’n kêm jéi pel-pel nga tɔ. 16E á kêm olé’n dè tà ke ndɔ ke Kuwe-ɓee tam ede nè: « Ndɔ ke Jean ule dooge manné njonm, nè sei ɓaa d’a d’ɔr sei kunde sei se ninn si se Ndil-Kêmnda.» 17Dooge nè nga, Nube uwe se de noje titeke ndɔ ke uwe’n se jéi noje, jèi ke j’undei kêm jéi dè Kuwe-ɓee Jésu-Krist’t nga tɔ. A ɓaa, ké man m’ee nan á m’ase kɔge Nube dè kuwe se de noje’t wa?

18Loo ke Juipge ke njétaakêm-Kristge ooi tàge nè nga bè ɓaa, ebi’t kɔl se Pierre ta. Nè ei ulei ndubra dè Nube’t edi nè:

– Nube ade dooge ke ei Juipge lé géa turi hal de le ndii kumgajer tɔ ta.

Njékebe nange le Nube ke Antioche ɓeekon ke Syrie

19Njétaakêm-Kristge ke yali nan karé-karé tede nyantosowur ke unn gir dè Etienne nga aw sár tee dè nang ke Phénicie se Chypre a, se Antioche a tɔ. Kêm ndɔnge’t nè, njétaakêm-Kristge ilei mber tà le Nube adi Juipge kuwe se kar de bere luk-luk, m ilei mber adi girkoje dooge ke rang lé. 20Nè né è bè géa, njétaakêm-Kristge ke nange dann de’t ke in-in Chypre a, se Cyrène a, awi kêm ɓee-bò ke Antioche ilei mber Tà ke Maje le Kuwe-ɓee Jésu adi dooge ke ei Grecge tɔ. 21Nube è der-gir njétaakêm-Kristge ade dooge bule ɔsi wan teli undei kêm de dè Kuwe-ɓee Jésu’t. 22Loo ke tà nè oso mbi njékebe nange le Nube ke Jérusalem ɓaa, ei ɔri Barnabas ulei nin adi aw sár tee kêm ɓee-bò ke Antioche. 23Loo ke è aw inge de Antioche ɓaa, è an noje ke Nube uwe se dooge. E ra ranel a, ndeje de malang le kade dé labe ra de parr ra Kuwe-ɓee Jésu’t se kêmnda káng. 24Barnabas è doo ke maje. Ndil-Kêmnda se kundekêm taai kêm’n pel-pel. Gir’n ke nè á, kosdooge ngain teli nanmi kade Kuwe-ɓee’t.

25Go’t gugu, Barnabas in aw kêm ɓee-bò ke Tarse le sang Saul. 26Loo ke Barnabas inge’n ɓá ɓaa, è ree se’n Antioche. Ase ɓal karé deri, Barnabas se Saul rai kule nan’t se njékebe nange le Nube ke Antioche ɓeekon ke Syrie. Ei ndói doobulege nyan ase tà’t. Antioche nga è loo ke kété desêin dooge ɓari njékuwe-gir Kristge «njétaakêm-Kristge» tutu. 27Kêm ndɔge ke Barnabas se Saul ndii kêm ɓee-bò ke Antioche ɓai nga, njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t in-in Jérusalem reei Antioche. 28E ke karé dann de’t ri’n nè Agabus. Ndil-Kêmnda ɔse’n ade in dɔ tam tà ndàt titeke ɓo-bò ayé koso se loo bere mbak dè nang ndi dooge’t. Ɓo-bò nè nga, ndɔ ke oso kuwe tɔ kêm lo ke Claude on’n ɓee. 29Njékuwegir-Kristge ɔji njáng le kulei se nyan, ra’n se njétaakêm-Kristge ke ndii kêm ɓeekon ke Judée. Nanan géa unn nyan ade se go nyankinge’n-kinge’n. 30Loo ke ei rai nyange nè titeke ɔji nga ɓá ɓaa, ei teli umi ji Barnabas se Saul ade awi adi ke ngatɔgege ke kêm ɓeekon ke Judée.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index