Formulario de búsqueda

Sirach (Ecclesiasticus) 4

CAB. IV.

1My vac, ny jean uss e veaghey y reayll voish y voght, as ny cur er sooillyn yn ymmyrchagh dy arkiaght foddey.

2Ny cur sou-aigney er yn annym êginit: chamoo brasnee dooinney tra t’eh ayns seaghyn.

3Ny jean uss seaghyn y vishaghey er cree ta seaghnit, as ny lhig shaghey dy chur dasyn t’ayns feme.

4Ny jean uss soiaghey beg jeh aghin yn ymmyrchagh, chamoo chyndaa dty eddin ersooyl veih dooinney boght.

5Ny chyndaa dty hooill veih’n ymmyrchagh, as ny cur oyr erbee da dy ghwee dhyt:

6Son my ghweeys eh dhyt ayns angaish e annym, bee yn phadjer echey er ny chlashtyn liorish e er-croo.

7Cosne dhyt hene graih yn phobble, as croym dty chione gys dooinney ooasle.

8Ny jean mooaraghey dy chroymmey dty chleaysh gys y voght, as cur da ansoor dooie as meeley.

9Jean uss eshyn y livrey, ta surranse aggair, veih laue y tranlaasagh; as ny bee lhag-chreeagh tra t’ou soie ayns briwnys.

10Bee myr ayr da’n chloan gyn ayr, as ayns ynnyd e sheshey dooie da nyn moir: myr shen bee oo myr mac yn er smoo syrjey, as bee eh ny s’graihagh ort na ta dty voir.

11Ta creenaght troggal seose e cloan, as goaill adsyn ry-laue ta shirrey ny-jeï.

12Eshyn ta graihagh urree, t’eh graihagh er bea; as bee adsyn, ta geiyrt urree ayns nyn aegid, er nyn lhieeney lesh boggey.

13Eshyn ta jannoo shickyr jee, yiow eh eiraght gloyroil, as cre theihll y raad t’ee taaghey nee yn Chiarn y vannaghey.

14Nee ny shirveishee ecksh shirveish yn er smoo casherick: as adsyn ta graihagh urreeish, ta’n Chiarn graihagh orroosyn.

15Nee quoi-erbee ta ’syn ammys ecksh briwnys ny ashoonyn: as eshyn ta geaishtagh r’ee bee e chummal ayns sauchys.

16My ta dooinney firrinagh jee, yiow eh ee son eiraght, as bee ish ayns cronney yn cheeloghe echeysyn.

17Son ec y toshiaght hed ee mârish trooid cassanyn camlaagagh, as ver ee lh’ee aggle as atchim er, as eh y heaghney lesh yn ynsagh eck, derrey oddys ee yn annym echey y hreishteil, as eh hene y phrowal liorish e leighyn.

18Eisht hyndaays ee er y raad jeeragh huggey, as eshyn y gherjaghey, as ny folliaghtyn eck y hoilshaghey da.

19Agh my hed eh er-shaghryn, treigys ee eh, as nee ee eshyn y livrey gys e hoyrt-mow hene.

20Cur tastey da’n imbagh cooie, as bee er dty hwoaie roish olk; as ny gow nearey tra te bentyn rish dty annym.

21Son ta nearey ayn, ta gymmyrkey peccah, as ta nearey ayn, ta gloyr as grayse.

22Ny jean uss soiaghey jeh persoon erbee noi dty annym, as ny lhig da ooashley dooinney erbee cur ort tuittym.

23As ny shaghyn dy loayrt, tra ta caa ayd dy yannoo mie, as ny follee dty chreenaght ayns e aalid.

24Son liorish dty ghoan bee dty chreenaght er ny hoilshaghey, as dty ynsagh liorish goo yn chengey.

25Ny loayr noi yn irriney er aght erbee, agh gow nearey son marranys dty vee-hushtey.

26Ny bee nearey ort dy ghoaill-rish dty pheccaghyn, as ny gleck noi stroo yn thooilley.

27Ny bee dty chercheen fo ammys dooinney ommijagh erbee, chamoo jean soiaghey jeh persoon y vooaralagh.

28Streeu ass lieh yn irriney gys baase, as nee yn Chiarn caggey er dty hon.

29Ny bee siyragh ayns dty hengey, as ayns dty obbraghyn lhag as liastey.

30Ny bee myr lion ayns dty hie, ny myr dooinney baanrit gys dty vooinjer.

31Ny lhig da dty laue ve foshlit dy ghoaill, ny jeight tra lhisagh oo geeck.

Yn Apocrypha 1772

© Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) under licence to the British and Foreign Bible Society (BFBS) 2017

More Info | Version Index