Formulario de búsqueda

Matiyu 10:31

31Kale kiba fingánin bá, bo utamin, kiwta atin win so dukum keidiwo, awon katiw batidal seng seng bidi imi win bo katiw madák so bo.