Formulario de búsqueda

Maatoossa 19:13

Yesuusi Qeeri Naanaa Bolla Bare Kushiyaa Wotheedda

(Mar 10:13-16; Luq 18:15-17)

13Yesuusi he wode bare kushiyaa guutha naanaa bolla wothiide, Xoossaa woossana mala, itti itti asay naanaa aakko aheedda; shin Yesuusa kaalliyawanttu he asaa ahenna mala hanqqetteeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index