Formulario de búsqueda

Mateo 22:25

25Nadid, Maistu,” kagi de, “éy te pitu a pépétwadi a lélake to éya dikame. Ey nangasawa tu panganay. Ey minate siya a éwan pabi tu anak. Kanya inasawa be no wadi na tu kayong na a bilo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index