Formulario de búsqueda

Juan 11:9

9“Pabayan moy,” kagi ni Jesus. “Ewan moy meta a te labindalawa a oras ta aldew bagu dumiklém? Nadid, éng mara méglakad i tolay ta aldew, éy éwan siya maanya, da tanglawan siya na demlag.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index