Formulario de búsqueda

Yr Actæ 13

Pen. xiij.

Bod galw Paul a’ barnabas y precethy ymplith y Cenetloedd. Am Sergius Paulus, ac Elymas y swynwr. Ymadawiat Marc. Paul yn precethy yn Antiocheia. Fyddd y Cenetloedd. Bod gwrthddot yr Iuddaeon. Bod y sawl a ordeiniwyt i vywyt, yn credy. Frwyth ffydd.

1YDD oedd hefyt yn yr Eccles ytoedd yn Antiocheia, Prophwyti ’rei a’ dyscyawdron, megis Barnabas, ac Simeon y elwit Niger, a ’Lucius o Cyrene, ac Manahen (yr hwn * y ddaroedd ei gyd vaethrin gyd ac Herod y Tetrarch) ac Saul 2Ac mal ydd oeddent wy yn gweini ir Arglwydd, ac yn vmprydiaw, y dyvot yr Yspryt glan, * Didolwch i mi Barnabas ac Saul, ir gwaith y gelwais am danwynt. 3Yno ydd vmprydiesont, ac y gweddiesont, ac y dodesont ei dwylaw arnaddvvyynt, at y gellyngesont yvv hynt. 4Ac wynte wedy ei d’anvon ymaith y gan yr Yspryt glan, aethan y wared y Selcucia, ac o ddyno mordwyaw a’ orugant y Cyprus. 5Ac pan oeddent yn Salamis, y precethesant ’air Dew yn Synagae yr Iuddeon: ac ydd oedd Ioan hefyt yn * wenidawc yddvvynt. 6Ac wedy yddwynt gerddet dros yr ynys yd yn Paphus, wy a gawsant ryw swynwr, gau prophwyt, o Iddew, a’ei enw Bariesus, 7yr hwn ytoedd y gyd a’ * Raglaw Sergius Paulus, vn oedd wr prudd. Ef e a ’alwodd‐ato am Barnabas ac Saul, ac a ddesyfawdd cael clywet gair Dew. 8Ac Elymas, y swynwr (can ys velly ytyw ei enw oei ddeongyl) a wrthladdawdd yddwynt, gan geisiaw d’atroi y Raglaw o’r ffydd. 9Yno Saul (yr hvn hefyt a elvvir Paul) yn gyflawn or Yspryt glan, a * hylldremiawdd arnaw, 10ac a ddyvot, A gyflawn o bop dichell a’ phop * twyll, map diavol, a’ gelyn pop cyfiawnder, a ny pheidy a * dychwelyd vnion ffyrdd yr Arglwydd? 11Ac yn awr, nachaf, llaw yr Arglwydd ys yd arnat, a’ dall vyddy, ac eb welet yr haul dros amser. Ac yn * ddiatrec y syrthiawdd arno niwlen a’ thywyllwch ac ef aeth o y amhylch, y geisiaw llaw‐arweinwyr. 12Yno y Raglaw pan welas yr hyn a wnaethit, a credodd, gan ryveddy wrth ddysceidaeth yr Arglwydd. 13Pellach, wedy daroedd i Paul a’r ei oedd gyd ac ef * ddiangori y wrth Paphus y daethant i Perga dinas ym‐Pamphilia: yno yr ymadaodd Ioan ac wynt, ac a ymchwelawdd i Caerusalem. 14Ac wedy yddwynt vyned ymaith o Perga, wy ddaethant i Antiocheia dinas ym‐Pisidia, ac mynet y mewn ir Synagog y dydd Saboth, ac eistedd a ’orugant. 15Ac yn ol y llith y Ddeddyf a’r Prophwyti, * yr archsynagogwyr a dd’anvonesont attwynt, gan ddywedyt, Ha wyr vroder, a’s oes genwch neb gair eiriol ir popul, dywedwch rhagoch. 16Yno y cyvodes Paul ac wedy yddo amneidio a llaw am ’oystec, y dyvot, A wyr yr Israel, a’r sawl ’sy yn ofny Dew, gwrandewch. 17Dew y popul hynn yr Israel a ddetholes ein tadae, ac a + dderchafawdd y popul pan oedd yn preswiliaw yn tir‐yr Aipht, ac a braich goruchel y duc ef wynt allan oddynaw, 18ac amgylch amser danugain blynedd y goddefawdd ef y moesae hwy yn y dyffaithvvch. 19Ac wedy yddaw ddiley saith cenetl yn‐tir Chanaan, y * parthawdd ef y tir hwy yddwynt a choelbren.

20Ac wedy hyn y rhoes ef yddynt vrawdwyr yn‐cylch petwar‐cant a’ dec a dauugain o vlynyddedd, yd ar amser Samuel y Prophet. 21Ac yn ol hynny yr archasant gael Brenhin, ac y rhoes Dew yddwynt Saul, vap Cis gwr o lwyth Beniamin dros yspait dauugain blynedd. 22Ac yn ol y * ysmuto ef, y cyvodes ef Ddauydd yn Vrenhin yddwynt, am ba vn y testiawdd ef, gan ddywedyt, Ys cefeis Ddauydd vap Iesse, gwr herwydd vy‐calon, yr hwn a wna pop peth a’r ewyllysiwyf. 23O had hwnn yma y cyvo‐des Dew + wrth ei addewit ir Israel, yr Iachawdr Iesu: 24pan precethodd Ioan yn gyntaf * o vlaen y ddyvodiat ef, vatydd ediveirwch ir oll popul Israel. 25Ac pan gyflawnodd Ioan ei * gerddet, y dywedodd, y neb a veddylwch vy‐bot i, nid hvvnvv yw vi: eithyr wele, y mae vn yn dyvot ar vy ol i, yr hwn nid wyf deilwng y + ddatdod escit ei draet.

Yr Epistol ddie Marth Pasc.

26A wyr vroder, plant cenedlaeth Abraham, a’ pha’r ei bynac yn eich plith ys ydd yn ofny Dew, y chvvychwi yd anvonwyt gair yr iecheit * hwnn. 27Can ys preswylwyr Caerusalem a’ ei llywodraethwyr can nad + adnabuont ef, nac eto llefae yr Prophwyti, yr ei a ddarllenir pop dydd Sabbath, y gyflawnesant wy, can y varny ef, 28a chyd na chawsant ddim achos angae arnavv, val cynt yr archasant vvy ar Pilat y ladd ef. 29Ac gwedy yddwynt + gwplay pop peth a escrivenesit o hano, eu descenesont i ar y pren, ac ei dodesont + ym‐monwent. 30Ac Dew y cyvodes ef i vynydd o veirw. 31Ac y gwelwyt ef lawer dydd y ganthwynt, yr ei ddaeth i vynydd gyd ac ef o Galilaia i Caerusalem, y sawl ys yn testion iddo wrth y popul. 32A’ nineu dd’ym yn manegy y chwy, am yr addewit a wnaethpwyt ir tadae, 33ddarvot i Ddew ei gyflawny y nyni y plant wy, can iddo gyvody Iesu, megis ac ydd escrivenir yn yr ail Psalm, Y map meu yw ti: myvi heddyw ath * genetlais. 34Ac am iddaw y gyvody ef o veirw ny mwyach ar adymchoelyd ir * bedd, y dyvot val hyn, Roddaf ychwy sanctawl bethae Dauid, yr ei ynt ffyddlon. 35Erwydd paam y dywait ef hefyt yn lle arall, Ny adewy ith Sanct welet + llwgredigeth. 36Can ys Dauid eisioes gwedy iddaw wasanaethy ei oes, drwy gyccor Dew, ef a hunawdd, ac a + osodwyt gyd aei dadae, ac a welawdd lygredigeth. 37Eithr ef e ’rhwn a gyvododd Dew i vynydd, ny welas ddim llwgredigaeth. 38Can hyny bid wybodedic y chwy, hawyr vroder, may trwy hwn yma y precethir ychwy vaddeuant pechatae. 39Ac ywrth pop peth, y gan ba r’ei ny ellit eich cyfiawny * trwy Ddeddyf Moysen, ys trwy ddaw ef pop vn a creta, a gyfiawnir. 40Gwilwch am hyny, rac dyvot arnoch, y peth a ddywedir yn y Prophwyti, 41Edrychwch ddirmygwyr, a’ rhyveddwch, a’ * diflanwch ymaith: can ys, gweithiaf weithred yn eich dyddiae, gweithredd ny’s credwch, a byddei y neb ei * vanegy ychwy.

42Ac wedi ei ei dyvot wy allan o Synagog yr Iuddaeon, ydd atolygawdd y Cenetloedd preceo hanynt y geiriae hyn y ddwynt y dydd Sabbath nesaf, 43A’ gwedy * ymadael or Gynnulleidfa, llawer or Iuddaeon, ac o proseliteit o’r oedd yn ofny Dew, a ddylynesant Paul ac Barnabas, yr ei a lavarodd wrthwynt, ac a annogawdd arnaddwynt ar aros yn * rrat Dew, 44A’r dydd Sabbath nesaf, y daeth yr holl ddinas haiach * ir vn lle y vrandaw gair Dew. 45A’ phan welas yr Iuddaeon y popul, y cyflawnwyt wy o genvigen, ac a * ddywedesant yn erbyn y pethae, a ddywedwyt gan Paul, gan ei gwrth‐ddywedyt a’ ei caply. 46Yno y llevarawdd Paul a’ Barnabas yn * hederus, gan ddywedyt, Rait oedd ymadrodd gair Dew yn cyntaf y chvvy chwi: anid can y chwi ei wrthladd e a’ch barny eichunain yn anteilwng o vywyt tragyvythawl, nachaf, nyni yn * ymchwelyt at y Cenetloeod. 47Can ys velly y gorchymynawdd yr Arglwydd y ni, gan ddyvvedyt. Gosodeis dydi yn * leuver ir Cenetloedd, y n y bych iachyt yd ar ddywedd y byt. 48A’ phan glybu yr Cenetloedd, llawenhay a wnaethant, a gogoneddy gair yr Arglwydd, a’ chyniver ac a ordinesit ir bywyt tragyvythawl, a gredesant. 49Ac val hynn y * cyhoeddit gair yr Arglwydd trwy gwbyl o’r wlat. 50A’r Iuddaeon oedd yn cynnyrfy rei or gwragedd devosionol ac anrydeddus, a’ phennaethieit y dinas, ac y godesont ymlit yn erbyn Paul ac Barnabas, ac ei gyrresont allan oei tervynae hvvy. 51A’ hwynteu a yscytwesant y llwch i wrth ei traed, yn y herbyn hwy, ac a ddaethant i Iconium. 52A’r discipulon a gyflawnit o lawenydd ac o’r Yspryt glan.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index