Formulario de búsqueda

Mark 10

Dyskas a-dro dhe Dhidhemmedhyans

Mat 19:1-12

1Hag ev a sevis alena ha dos bys yn oryon Yudi ha dres an Yordan; ha routhow a dheuth war-barth dhodho arta, ha kepar dell o y us, ev a's dyski arta. 2Ha Fariseow a dheuth ha govynn orto, orth y brevi, ‘Yw lafyl, gour dhe dhidhemmedhi y wreg?’ 3Hag ev a worthybis ha leverel dhedha, ‘Pandr'a worhemmynnis dhywgh Moyses?’ 4Yn-medhons, ‘Moyses a ros kummyas dhe skrifa lyther torrva demmedhyans ha'y gorra hi dhe-ves.’ 5Mes Yesu a leveris dhedha, ‘Rag kaletter agas kolonn ev a skrifas dhywgh an gorhemmynn ma. 6Mes dhiworth dalleth an kreashyon “Duw a's gwrug gorreydh ha benynreydh.” 7“Rakhenna y hwra den gasa y das ha'y vamm, ha glena orth y wreg,+ 8ha'n dhew a dheu ha bos unn kig”; ma nag yns namoy dew, saw unn kig. 9An pyth a junyas Duw, ytho, den na wres y ranna.’

10Hag arta y'n chi, y dhyskyblon a wovynnas orto+ a-dro dhe hemma. 11Hag yn-medh ev dhedha, ‘Neb a worro y wreg dhe-ves, hag a dhemettho onan arall, a wra avoutri er hy fynn. 12Ha gwreg pan worro hy gour dhe-ves ha demmedhi onan arall, hi a wra avoutri.’

Yesu a Vennik an Fleghesigow

Mat 19:13-15; Luk 18:15-17

13Hag i a dhegi dhodho fleghesigow, may hwrella aga thochya; ha'n dhyskyblon a geredhas an re a's dug.+ 14Mes pan welas Yesu henna, ev a veu serrys, hag a leveris dhedha, ‘Gesewgh an fleghesigow dhe dhos dhymmo vy, ha na wrewgh aga lettya, rag dhe re a'n par ma yw gwlaskor Duw. 15Yn hwir y lavarav dhywgh, piwpynag na dhegemmerro gwlaskor Duw avel fleghik, ev ny enter dhedhi mann.’ 16Hag ev a's kemmeras yn y dhiwvregh, hag a worras y dhiwla warnedha, hag a's bennigas.

An Den Rych

Mat 19:16-30; Luk 18:18-30

17Ha pan esa ev ow mos yn-kerdh war an fordh, nebonan a boenyas dhodho ha koedha war benn-dewlin a-ragdho, ha govynn orto, ‘A Vester mas, pandr'a wrav may hylliv erita bywnans heb diwedh?’ 18Ha Yesu a leveris dhodho, ‘Prag y'm gelwydh mas? Mas nyns yw denvyth saw unnsel Duw. 19Ty a woer an gorhemmynnow, “Na wra avoutri, Na ladh,+ Na lader, Na dhog kamm dhustuni, Na doell, Enor dha das ha'th vamm.” ’ 20Yn-medh ev dhodho, ‘A Vester, my re withas oll an re ma a-dhia'm yowynkneth.’ 21Mes Yesu, ow mires poran warnodho, a'n karas, hag a leveris dhodho, ‘Unn dra a fyll dhis: ke yn-rag, gwerth pup-tra eus genes, ha ro dhe'n voghosogyon, ha ty a' fydh tresor yn nev; ha deus,+ hol vy.’ 22Mes keudh a'n jeva orth an lavar na hag yth eth trist dhe-ves, rag yth esa dhodho meur a byth an bys.

23Hag ow mires a-derdro, Yesu a leveris dh'y dhyskyblon, ‘Assa vydh kales dhe'n re a's tevo rychys entra dhe wlaskor Duw!’ 24Ha marth o gans y dhyskyblon a'y lavarow. Mes Yesu a worthybis arta ha leverel dhedha, ‘A fleghes, ass yw kales dhe'n re a drest yn rychys+ mos a-ji dhe wlaskor Duw! 25Esya yw, kowrvargh dhe dremena dre graw naswydh, es dell yw dhe dhen rych entra dhe wlaskor Duw.’ 26Ha marth a's teva dhe voy, ow leverel an eyl dh'y gila, ‘Piw, ytho, a yll bos selwys?’ 27Yesu a viras orta ha leverel, ‘Henn yw dres galloes tus, mes gans Duw ken yw; gans Duw pub tra a yll bos gwrys.’

28Peder a dhallathas leverel dhodho, ‘Otta, ni re wrug gasa pup-tra, ha'th holya jy.’ 29Yn-medh Yesu, ‘Yn hwir y lavarav dhywgh, nyns eus denvyth, neb re wrug gasa chi, po breder, po hwerydh, po mamm, po tas, po gwreg,+ po fleghes, po tiryow a-barth dhymmo vy hag a-barth dhe'n aweyl, 30na'n jevydh kanskemmys lemmyn y'n termyn ma: chiow, ha breder, ha hwerydh, ha mammow, ha fleghes, ha tiryow, gans helghyans; hag y'n oes a dheu, bywnans heb diwedh. 31Mes lies yw kynsa a vydh diwettha; ha diwettha, kynsa.’

An Tressa Gweyth Yesu a Dhargan y Vernans ha'y Dhasserghyans

Mat 20:17-19; Luk 18:31-34

32Hag yth esens war an fordh ow mos yn-bann dhe Yerusalem; hag yth esa Yesu ow mos a-dheragdha, ha marth o gansa; hag own a's teva an re esa owth holya. Hag ev a gemmeras an dewdhek arta a-denewen, hag a dhallathas derivas dhedha pana daklow a vedha ow hwarvos dhodho: 33‘Otta, mos a wren yn-bann dhe Yerusalem, ha Mab an den a vydh daskorrys dhe'n bennoferysi ha dhe'n skribys; hag i a wra y dhampnya dhe'n mernans, ha'y dhaskorr dhe'n Jentilys; 34hag i a wra y skornya, ha trewa warnodho, ha'y skorjya, ha'y ladha; ha wosa trydydh ev a wra dasserghi.’

Govenek Jamys ha Yowann

Mat 20:20-28

35Ha Jamys ha Yowann, mebyon Zebede, a dheuth dhodho ow leverel dhodho, ‘Mester, ni a vynn may hwrylli ragon pypynag a wovynnyn ni.’ 36Hag yn-medh ev dhedha, ‘Pandr'a vynnowgh my dhe wul ragowgh?’ 37Hag i a leveris dhodho, ‘Gront dhyn may hyllyn esedha, an eyl a'n barth dhyghow dhis, ha'y gila a'n barth kledh, yn dha wolewder.’ 38Mes Yesu a leveris dhedha, ‘Ny wodhowgh pandr'a wovynnowgh. A yllowgh hwi eva a'n hanaf a evav vy? ha bos besydhys gans an besydh mayth o'ma besydhys?’ 39Hag i a leveris dhodho, ‘Gyllyn.’ Hag yn-medh Yesu dhedha, ‘Hwi a wra eva a'n hanaf a evav vy, ha gans an besydh mayth o'ma besydhys hwi a vydh besydhys, 40mes esedha a'n barth dhyghow dhymm hag a'n barth kledh, henna nyns yw dhymm dhe ri; mes y fydh res dhe'n re mayth yw dhedha darbarys.’

41Ha'n deg, pan glewsons, a dhallathas bos serrys orth Jamys ha Yowann. 42Mes Yesu a's gelwis dhodho hag a leveris dhedha, ‘Hwi a woer, an re yw aswonnys avel rewloryon an Jentilys a wra lordya warnedha; ha'ga brasyon a's teves galloes warnedha. 43Mes yndella ny vydh yntredhowgh hwi; mes ahanowgh neb a vynno bos meur a vydh agas servont, 44hag ahanowgh neb a vynno bos kynsa, ev a vydh kethwas dhe bub den oll; 45rag Mab an den ny dheuth may halla bos servys, mes rag servya, ha dhe ri y vywnans yn daspren rag lies.’

Yaghheans Bartimeus Dall

Mat 20:29-34; Luk 18:35-43

46Hag i a dheuth dhe Yeriko. Ha pan esa ev ow mos yn-mes a Yeriko gans y dhyskyblon ha routh veur, Bartimeus mab Timeus, begyer dall, o esedhys ryb an fordh.+ 47Ha pan glewas bos henna Yesu a Nazareth, ev a dhallathas garma ha leverel, ‘Yesu, Mab Davydh, kemmer truedh ahanav.’ 48Ha lies a'n koskas, may tawa; mes ev a armas hwath dhe greffa, ‘Mab Davydh, kemmer truedh ahanav.’ 49Ha Yesu a sevis ha leverel, ‘Gelwewgh ev’, hag i a elwis an den dall, ow leverel dhodho, ‘Gwellha dha jer, sav yn-bann; ymava orth dha elwel.’ 50Hag ev, ow tewlel y vantell dhiwarnodho, a lammas yn-bann hag a dheuth dhe Yesu. 51Ha Yesu a worthybis dhodho ha leverel, ‘Pandr'a vynnydh orthiv y wul dhis?’ Ha'n dall a worthybis dhodho, ‘Mester, may hwellen vy arta.’ 52Ha Yesu a leveris dhodho, ‘Ke yn-rag; dha fydh re'th sawyas.’ Hag a-dhesempis ev a gavas y weles, hag a'n holyas y'n hyns.

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index