Formulario de búsqueda

Hechos 14

Matɨꞌɨj aꞌáa tyihuojoꞌmuaꞌaj aꞌájna a Iconio aꞌɨ́jna ɨ Pablo ajta ɨ Bernabé

1Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌájna a Iconio, aꞌɨ́jna ɨ Pablo, ajta ɨ Bernabé, aj mu mij utyájrupij ɨ huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, matɨꞌɨj mij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyihuoꞌmuaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́j mu jɨn jéehua tyáꞌantzaahuaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan. 2Majta séecan ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, mej mij aꞌɨ́ɨmaj jeꞌej puaꞌaj huojoꞌnamuajraj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 3Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌáa jáꞌtyeej aꞌɨ́jna ɨ Pablo, ajta ɨ Bernabé, aꞌɨ́j mu jitze tyiꞌcaꞌnyáaj ɨ tavástaraꞌ metyihuoꞌixaaj, ajta ɨ tavástaraꞌ aꞌyaa pu tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntariaꞌcaꞌaj jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Dios huaꞌxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ mej mij aꞌyan huárɨnyij, majta jáamuaꞌreej ɨ tyeɨ́tyee yee ɨ Dios mu jitze aróocaꞌnyej. 4Majta ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa jáꞌchajcaꞌaj a chájtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu jéꞌtaꞌ huacɨ́j, séecan mu aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta séecan aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ Jesús maj jamuán huacɨ́j. 5Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj tyityatatyíj, mej mij huoꞌtyáꞌxɨꞌɨn, majta huoꞌtyátoꞌsixɨꞌɨn tyetyéj jɨmeꞌ. 6Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pablo ajta ɨ Bernabé, matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ aj mu mij huatóoꞌuj, aꞌáa mu jaꞌráꞌaj a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Listra, ajta a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Derbe, aꞌáa pu jitzán jaꞌajtyámaꞌcan aꞌájna a Licaonia, majta néijmiꞌqueꞌ aꞌáa tɨ huaꞌcaꞌaj, 7joꞌmaj majta huajaꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios.

Matɨꞌɨj jaatyátoꞌsixɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo aꞌájna a Listra

8Aꞌáa pu sɨ́ɨj joꞌtyávaacaꞌaj aꞌájna a Listra, tyévij tɨquee ráyiꞌvaacaꞌaj. Capu huáyiꞌcaa, jiꞌnye aꞌyaa pu éenyeꞌej huanɨeꞌhuacaꞌ. Aꞌíjna ɨ tyáatɨꞌ aꞌáa pu joꞌtácatyii, 9jatyanamuáarasimaꞌaj jeꞌej tɨ tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Pablo, tɨꞌquij ɨ Pablo jaaséej tɨ jéehua tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj tɨꞌij huarúj. 10Aj puꞌij aꞌyan tyaatajé caꞌnyíin jɨmeꞌ tɨjɨn:

—Huatyéjchaxɨj, tyámuaꞌ naa.

Tɨꞌquij aꞌɨ́ɨn ájtzunacaꞌ, ajta jeꞌen huatyóochej tɨ rájraꞌnyij. 11Matɨꞌɨj jaaséej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáruuj ɨ Pablo, aj mu mij huatyejíihuajra ɨ tyeɨ́tyee junyúucaa jɨmeꞌ ɨ maj jɨn tyíꞌxaj aꞌájna Licaonia, aꞌyaa mu tɨjɨn:

—Dioosij mu yavaꞌcáanyej, aꞌyaa muaaséꞌrihuaꞌaj matɨꞌɨj tyétyacaa mej mij yahuataséjreꞌen tajimí.

12Aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn, aꞌmújna mu Bernabé, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna puéꞌeen ɨ dios tyaj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn, Júpiter, ajta aꞌmújna mu Pablo, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen aꞌɨ́jna ɨ Mercurio, aꞌyaa mu jaatamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌxajtacaꞌaj. 13Aꞌɨ́jna ɨ puaaríj tɨ jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, Júpiter tɨ ántyapuaj aꞌáa tɨ joꞌtyávaacaꞌaj joꞌtɨj joꞌtyárutyiꞌij a chájtaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu túuruꞌuj ajootoj, ajta ɨ xúuxuꞌuj tɨ toꞌtyátutzijhua, majta ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj tyihuoꞌtámuꞌvejrityeꞌen. 14Matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́jna ɨ Pablo, ajta ɨ Bernabé, aj mu mij tyaꞌcásujtzaꞌnaj ɨ tyúucaanaa, matɨꞌɨj mij áan joꞌtyájrupij ɨ tyeɨ́tyee tzajtaꞌ muaꞌantyijíihuaj, 15aꞌyaa mu tɨjɨn:

—Muaꞌaj tyétyacaa, ¿jiꞌnye sij tásij aꞌyan tyíꞌtyarɨcɨj? Ityáj tu tyajta tyétyacaa puéꞌeen, yaa siatɨꞌɨj muaꞌaj. Aꞌyaa tu een jɨmeꞌ mujoꞌváꞌjuꞌun tyataꞌaj jamuaatéꞌexaatyeꞌen siaj sij jaatapuáꞌcɨtaj aꞌíjcɨ ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, siajta jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios tɨ júurij, ɨ tɨ jaatyátaahuacaꞌ ɨ tajapuá, ajta ɨ cháanacaj, ajta ɨ jájtyij, ajta néijmiꞌi tɨꞌɨj naꞌaj puaꞌmáj tyíꞌsejreꞌ. 16Aꞌnáj ɨmuáj pu aꞌyan tyuꞌrɨ́j, Dios pu tyuꞌtáꞌ maj ɨ tyeɨ́tyee aꞌyan rɨjcaj jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj. 17Capu aꞌnáj quee aꞌyan rɨjcaj jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ tyámuaꞌ rɨcɨj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu uhuajaꞌtaꞌítyacaa ɨ víityee, ajta tɨ tyámuaꞌ tyúꞌcɨɨrej, ajta tyajamuaatáꞌsij ɨ siaj jáacuaꞌnyij, siataꞌaj naa tyuutyámuaꞌveꞌej.

18Tyij majta meríj aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyaꞌcaꞌaj, tyámuaꞌ pu tyihuoꞌtatyésiꞌhuarij maj huoꞌtáꞌijmuejra mej mij quee ɨ tyeɨ́tyee tyihuoꞌtámuꞌvejrityeꞌen.

19Aj mu mij séecan aráꞌaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ɨ maj aꞌáa jaꞌráacɨj a Antoquíia, majta a Iconio, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj ɨ tyeɨ́tyee tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyevij ɨ Pablo. Aj mu mij ɨ tyeɨ́tyee jaatyátoꞌsij tyetyéj jɨmeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo, aꞌyaa mu tyíꞌmuaꞌajcaa tɨjɨn puꞌríj huamuɨ́ꞌ, matɨꞌɨj mij jiꞌrasaꞌriéechajraa ajéjreꞌ ɨ chájtaꞌnaj jitze. 20Ajta matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ tyúusɨɨj, aꞌɨ́ɨ mu mij eetyahuíistɨraj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Pablo, aj puꞌij ájchej, ajtáhuaꞌaj ujoꞌtyájrupij u chájtaꞌ, yaa ariáꞌpuaꞌaj pu jóꞌraa aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ Bernabé, aꞌáa mu jóꞌjuꞌ a Derbe.

21Matɨꞌɨj huoꞌixáatyaꞌaj ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jɨn hueꞌrátoosij, aꞌájna a Derbe, joꞌmaj jéehua huojoꞌmueꞌtɨj ɨ tyeɨ́tyee maj tyáꞌantzaahuaj, aj mu mij támij huariáꞌcɨj aꞌájna a Listra, majta aꞌájna a Iconio, majta a Antoquíia. 22Aꞌyájna yatɨj huacaꞌaj jéehua mu caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa mu tyihuóꞌixaaj mej mij aꞌyan tyityaajúꞌcaj jeꞌej tɨ tyúuxɨeꞌveꞌ, majta mu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨ ajta juxɨeꞌveꞌ maj jaapuéjtzitarej mej mij ujoꞌtyájrutyej joꞌtɨj Dios tyejéꞌijtaj. 23Majta mu huáasij antyíhuo mej mij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ, matɨꞌɨj mij huatyéenyuj ɨ Dios jimi, majta huooꞌítziꞌvaꞌaj, aj mu mij jitzán huoꞌtyájto aꞌɨ́jcɨ ɨ tavástaraꞌ ɨ maj jitzán tyáꞌantzaahuaj.

Ɨ Pablo ajta ɨ Bernabé, majtáhuaꞌaj mu ujóꞌjuꞌ a Antoquíia Siria tɨ jitze ajtyámaꞌcan

24Matɨꞌɨj mu jóꞌjuꞌ aꞌájna a Pisidia, aꞌáa mu mij jaꞌráꞌaj séej chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Panfilia. 25Matɨꞌɨj huoꞌixáatyaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Perge, aj mu mij támij joꞌcɨ́j aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Atalía. 26Aꞌáa mu báarcuj jitze atyáacɨj, matɨꞌɨj aꞌáa jóꞌjuꞌ séej chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Antoquíia, aꞌájna chájtaꞌ joꞌmaj yoꞌtáhuaviiracaꞌaj tɨ ɨ Dios huóꞌchaꞌɨɨn, mej mij aꞌyan tyuꞌmuárɨeꞌen jeꞌej maj meríj tyeꞌentyicɨꞌɨj. 27Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj a Antoquíia, aj mu mij huaꞌajsɨɨ ɨ maj tyeyúuj tzajtaꞌ jusɨꞌrihuaꞌaj, néijmiꞌi mu huoꞌtéꞌexaa jeꞌej tɨ ɨ Dios tyuꞌmuárɨej aꞌɨ́ɨjma jimi, jeꞌej tɨ ajta ɨ tavástaraꞌ tyihuoꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen. 28Ɨ Pablo ajta ɨ Bernabé, aꞌáa mu áꞌtyeej huaꞌ jamuán ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ.