Formulario de búsqueda

Mateo 6:26

26Neadebacue upati huiri cuana. Tunaratu inime tsapeya ama tunara sareya tsehue. Tuna tuna cuhuatiya ama ni cahuesatiya ama ara ishuque. Aijama tunajatu ni eju tunaja earaqui iya ishuque. Jadya ama bucha tuna micuanaja Tata barepajura tyaya ara ishuque. Tujaque micuana. Micuana tura micuana dyaque iyuhueda baya, upati huiri cuana bucha ama. Yuneri cuitadya tura micuana tyaya micuanara ara ishuque sareyaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index