Formulario de búsqueda

Matɨye 25:26

26Lo kɨn tɨ, ɓae əl-e ə nə: “Ḭ nje kɨlə kɨ majal, ḭ nje dabɨ! Ḭ ɨgər majɨ kadɨ lo kɨ m-dɨbɨ nḛ tɨ al ka m-tətɨ nɨm, lo kɨ m-najɨ nḛ tɨ al ka m-ɔy nɨm.