Formulario de búsqueda

Ja̰ 6:33

33MBata mapa lə Luwə kɨ adɨ dɨje, e mapa kɨ ḭ dɔra̰ tɨ taa kɨ nje kadɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɨsi kɨ dɔde taa.»