Formulario de búsqueda

Mat 19

Nyikusulu dza Yesu mu nzusulu makweele

(Mal 10.1-12)

1Yesu kamana kudzoonso misamu mimyo, ha kayisika ku Ngalili, na wayende mu mankoonsi ma nsi ya Yudaya, ku simu dya Yorodani. 2Mampuumbu ma baatu malaka mamunama, na nde wabatsinikisa haho.

3Bafarisi bakokosolo kuri nde, bamutsiitsa, bamufuula ti: «Buri muutu wuri na miswa mya kubinga mukasi waandi mu mpisi lumvuki?» 4Nde wabvutula waleele ti: «Buri beenu luyaa ko ti: "Muyiriki, kunu mbandukulu, wabayirika bakala na mukyeetu?" 5Tumi nde wabweese kuleele ti: "Mu ntoono yiyo, bakala yelemini kusiisa taayi na nguri, na kukaangama mu mukasi waandi, na bo boolo sa baba muswinyi mosi." 6Mu kiteesu kiri babweese kuba boolo ko, muswinyi mosi. Hango, muutu ya kahaambila byabvuuta Nzaambi ko.» 7Bafarisi bafuula nde ti: «Mu nki ntoono Moose kari katuma kutina mukaanda wa nzusulu makweele na kubinga [mukasi]?» 8Yesu wabvutula kuri bo ti: «Mu ntoono nkubulu mitima myeenu, ngo Moose kaluheeri miswa mya kubinga bakasi beenu; kunu mbandukulu kwaba kahele bubwo. 9Ngo me nyiluleele ti: Mpisi wunde wubinga mukasi waandi, mbuti ka kuri wabwa mu mvuutunu yadika ko, ngo kweeriri mukyeetu mukimi, lo nde teeri kimpala.»

10Bayiki [byaandi] baleele kuri Yesu ti: «Mbuti mbeelu ya bakala na mukyeetu bubwo yiri, lo kwahele ndaandu mu kukweele.» 11Yesu wabvutula kuri bo ti: «Bobanso bahele kutaambula musamu [wunde]. Ngo kunu kuri babo, ba bari baha miswa mu kutaambula. 12Mukwongo, kuri baatu babutuka bampokoro, kuholosono mu myooyo mya banguri; bakaka bampokoro mu nyirikulu ya baatu; bakimi bari bampokoro, mu ntiilu ya bo-meene, mu ntoono Kimfumu kya mayulu. Wubangisina kubakula, kabakula!»

Yesu wasakumuna mwaa-baala

(Mal 10.13-16; Luk 18.15-17)

13Hanaho, baatu banata baala bantele kuri Yesu, mpisi kabatetekele myooko na kabasambikila, ngo bayiki babaŋaŋana. 14Ngo Yesu waleele: «Hemeseenu mwaa-baala, yaa lubakakikila mu kwiisa kuri me ko, bukuri Kimfumu kya mayulu kiri kya bari bunu bo.» 15Bu kamana kubatetekele myooko, wasiisa kibeendu kikyo.

Kifuuri kya mwaa-munkuula wa kisina

(Mal 10.17-31; Luk 18.18-30)

16Na mono, muutu mosi wakokosolo kuri Yesu, wamuleele ti: «Muyikisi, nki byabibwete me nyisa, mpisi mbaka kidziingu kyahele manunu?» 17Nde wamuleele ti: «Buri ye wuri mu kuha me kifuuri mu mamabwete? Mosi kitsu wuri ngaa-bubwete. Mbuti heki ye tiiri kukoto mu kidziingu, lo kebe mangisi.» 18Nde wabvutula kuri Yesu ti: «Nkya mo?» Yesu waleele: «Yaa dzusa ko, yaa ta kimpala ko, yaa yiba ko, yaa ta kimbaangi kyampya ko, 19kiinsa taayi na nguri, na tya mbaasi yaaku bunu ye-meene.» 20Mwaa-munkuula wunde waleele kuri Yesu ti: «Myominso mimyo me nyabvumina. Nki nyiri nyakoono?» 21Yesu waleele kuri nde ti: «Mbuti ye tiiri kuba wakuka, lo yende, yarika bi wuri na byo, ha kuri bawelu, na ye sa baka busina mu mayulu, na wasa nama me.» 22Mwaa-munkuula wunde bu kayuka maampu mamo, wayende kunsa ngebe; bukuri nde waba na lubaku lwalaka.

23Yesu waleele kuri bayiki byaandi ti: «Mu ngwanwa me nyiluleeriri dyo; diri dya mpasi kuri wa kisina mu kukoto mu Kimfumu kya mayulu. 24Nyiluleele lukimi, bubvuriri kuleenge kuri kamelo, mu kuluta ha wuri dya noongo, ti na kisina mu kukoto mu Kimfumu kya mayulu.» 25Bayiki ba Yesu bu bayuka dyo, bakimuka kwalaka na baleele ti: «Hango, na wubangisina kubvuuka?» 26Bu kabasungumina kisoosi, Yesu waleele ti: «Kuri baatu, lo kubangisina pe; ngo kuri Nzaambi kuri bwa kubangisina.»

27Hango Petelo waleele kuri Yesu ti: «Mono, beetu twasiisiri byobinso na twakunemi, heki nki biba kuri beetu?» 28Yesu wabvutula kuri bo ti: «Mu ngwanwa me nyiluleeriri ti, mu ntaangu yikitika byobinso byamoono, Mwaana muutu bu kadzakala ha mboloko ya munkeembu, beenu lwanemi me, beenu se sa lwaba lwadzakala mu mamboloko kuumi na moolo, mu kutsuundisa makaanda kuumi na moolo ma Isaheli. 29Mpisi wunde wasisa manzo, bunu pe bampaangi, bunu pe bibusi, bunu pe taayi, bunu pe nguri, bunu pe baala, bunu pe manseke mu ntoono nkuumbu yaami, lo sa kataambula byo ku kinkama, na sa kataambula kidziingu kyahele manunu bunu saala. 30Balaka batekesele sa basyeelele, na basyeelele sa batekesele.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index