Formulario de búsqueda

Matáyo 26:26

26Sɨmɨ bɨ nɨyí ndị́sị ánu éyị́ ní, zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi ambata, zɨ́a íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo gɨ roa, zɨ́a ꞌdéweífi sɨmɨ a zɨ́a íꞌbí a zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ba kụṛụꞌbụmá, ídísé ꞌdíꞌbi a zɨ́se ánu a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index