Formulario de búsqueda

PURWAKANING DADI 44:16

16Irika dane Yehuda raris matur: “Napike sane jaga aturang titiang ring palungguh iratu? Samaliha napike sane jaga anggen titiang muktiang kapatutan titiange. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang kiwangan titiange puniki. Duaning punika titiang sareng sami puniki patut dados panjak palungguh iratu, boya wantah parekan druene, sane ring karung ipune kakeniang gelase puniki.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index