Formulario de búsqueda

Psalteri 30

Psallmë kanke mbë të përtërimit e shtëpisë Davidit.

1Kam me të naltuem, o Zot, se më naltove, edhe nukë gëzove anëmiqt e mi mbë mue.

2O Zot Perëndia em, bërtita te ti, edhe më shëndoshe.

3O Zot, nxore shpirtinë t’em prei vorrit, më rueite jetënë, qi të mos sdryp ndë gropët.

4Psallni Zotit, o të dreitët’ e ati, edhe lavduroni kuitimin’ e shenjtënisë ati.

5Sepse zemërimi ati mba vetëmë nji grime herë, por ashtë jetë ndë dashunim t’ati; ndë mbramiet mund të vijë të qjamë, por ndë mëngjes bahetë gëzim.

6Por unë thashë ndë mbarësit t’eme: S’kam me u tundunë për gjithë jetënë.

7O Zot, me anë të dashunimit tand i dhe fuqi malit t’em. Këtheve mbënjanë faqenë tande, edhe u përzishë.

8Te ti thërrita, o Zot, edhe iu luta Zotit.

9Ç’ të mirë bahetë ndë gjakt t’em, ndë sdrypsha ndë gropë? Mos ka me të lavduruem pluhuni? A ka me diftuem të vërtetënë tande?

10Ndëgjo o Zot, edhe përdëlle-më, o Zot, bahu ndifmësi em.

11Këtheve të qjamitë t’em ndë gas, grise thesinë t’em, edhe më ngjeshe gëzim,

12qi të psalli për tyi lavdia eme, edhe të mos pushojë. O Zot Perëndia em, kam me të lavduruem për gjithë jetënë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index