Formulario de búsqueda

Luc 9:28

Na Pi Vi Dèxâ Na Kétöné Ièsu

Mat 17.1-9; Mar 9.2-8

28Bör̂i kanii na ma karir̂i nédaa rèi nédèè pâr̂â nô ré, na bör̂i paur̂u Pètèru mâ Iakobo mâ Ioané na Ièsu, mâ tèi na gwêêwè cè ki pwaér̂ö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index