Formulario de búsqueda

Jean 17:6

6Gö wê êr̂ê vèa röi néé-i yè pâr̂â kâmö ré gè pè xé-r̂é xè-a bwêê jë, mâ a nââ yè-nya, wè, cér̂é pâr̂â kâmö xi-i na cér̂é, aè, gè wê kâyâi-r̂é yè-nya, cér̂é bör̂i wê köiwaa pâr̂â nô xi-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index