Formulario de búsqueda

ܠܘܩܐ 22:58

58ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܘܸܬ.“ ܘܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܝܵܐ ܐܢܵܫܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ.“